Historia znaczka - Niemieckie Poczty Polowe

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Niemieckie Poczty Polowe

Feldpost II WS

W niemieckiej armii podczas II Wojny Światowej funkcjonowała wojskowa poczta. Poczta polowa to poczta, najczęściej wojskowa, zapewniająca w czasie wojny jednostkom wojskowym i żołnierzom wymianę korespondencji z przełożonym, ludnością cywilną i między żołnierzami.

W warunkach bojowych obowiązywała cenzura oraz jawność korespondencji, ale od żołnierzy nie były generalnie pobierane opłaty. Poczta polowa posiadała swoje pieczęcie z kodem poczty (jednostki wojskowej) zamiast adresu. W czasie II WS niemiecka poczta polowa emitowała własne znaczki, jednak najczęściej ograniczała się do samych stempli i nadruków.

Poczty polowe funkcjonowały w trzech głównych rodzajach sił zbrojnych III Rzeszy: Wehrmacht, Luftwaffe, Kriegsmarine. Dodatkowo poczty polowe miały oddziały frontowe oraz specjalne: SS, RAD (Służba Pracy).

W obiegu były zwykle karty pocztowe i listy (do 250 g), pakiety (do 1 kg), pocztowe i przekazy pieniężne do kwoty 1000 RM, przekazów pocztowych i płatniczych z zakresu do 1000 RM, oraz opasek do paczek gazet oraz telegramów.

Incydentalnie w obiegu były paczki do 2kg. Służby wojskowe były również w stanie wysłać listem poleconym lub wartościowym, jak również pakiety. Całkowicie wyłączone były przekazy pocztowe.

Wszystkie przesyłki miały adnotację "Feldpost" i dokładny adres nadawcy. Jednostki wojskowe miały swój numer poczty polowej, który co jakiś czas był zmieniany dla ochrony kontrwywiadowczej. Korespondencja żołnierzy Wehrmachtu musiała trafiać do skrytki pocztowej w rejonowych urzędach pocztowych. Generalnie zabronione było wrzucanie listów do skrzynek pocztowych obsługiwanych przez Deutsche Post. Bardzo często listy nadawcze i odbiorcze były ocenzurowane i miały pieczątkę lub np. naklejkę „Zensure”.

Według zapisów Ministerstwa Poczty Rzeszy w czasie wojny zostało wysłanych wojskowych przesyłek pocztowych w milionach sztuk:

  • 1939r.: 1167
  • 1940r.: 3736
  • 1941r.: 5994
  • 1942r.: 7205
  • 1943r.: 7652
  • 1944r.: 4867

Znaczki poczt polowych 1942-1945 / wg katalogu Michel Deutschland /

Znaczki poczt polowych były także często używane na listach ze znaczkami obiegowymi poczty niemieckiej.

Znaczki poczt polowych były także używane w czasie gdy armia niemiecka okupowała np.:

Ww znaczki / kartki są nadzwyczaj rzadkie kasowane lub na liście!!! Jest bardzo dużo odmian kolorystycznych, nadruków, ząbkowań, błędów ect…

Wydania prywatne, vinety

Powstało także dużo prywatnych wydań, tz. „ fantazyjnych” itp., które nigdy nie weszły do obiegu:

JEDNOSTKI WOJSKOWE, KTÓRE STACJONOWAŁY W GARNIZONIE MARIENWERDER W CZASIE II WŚ

- Fronttruppenteile

II./Infanterie-Regiment 45

- Ersatztruppenteile

Sanitäts-Staffel

Heeresfachschule (V.W.)

Heeresfachschule (V.)

-Kommandobehörden / Dienststellen

Wehrbezirks-Kommando (WK I, Wehrersatzbezirk Danzig. Zuständig für die Wehrmeldebezirke (Wehrmeldeämter) Marienburg und Marienwerder.) (od sierpnia 1941)

Wehrmeldeamt (WK I, Wehrbezirk Marienburg. Zuständig für den Landkreis Marienwerder.) (do lipca 1941)

Wehrmeldeamt (WK XX, Wehrbezirk Marienwerder. Zuständig für den Landkreis Marienwerder.) (od sierpnia 1941)

21. Dywizja z siedzibą w Elblągu / Elbing /

IR 3: I. Mohrungen ; St., II., 13., 14. Deutsch-Eylau, III. Osterode (Ostpr.)

IR 24: Braunsberg, II. Pr. Eylau

IR 45: Marienburg (Westpr.), II. Marienwerder (Westpr.) 45 Pułk Piechoty II bat.


Jednostka Feldpostnummer Numer od połowy 1940
Regimentsstab 08535 08535
Stab I. Bataillon 12087 12087A
1. Kompanie 12092 12087 B
2. Kompanie 21337 12087 C
3. Kompanie 27712 12087 D
4. Kompanie 23327 12087 E
Stab II. Bataillon 15978 15978 A
5. Kompanie 20547 15978 B
6. Kompanie 08003 15978 C
7. Kompanie 26323 15978 D
8. Kompanie 15399 15978 E

AR 21: I. Mohrungen; St., II. Elbing, III. Pr. Eylau

AR 57 : I. Braunsberg ; St., II. Elbing

21 pododdział pancerny Ostróda

21 batalion rozpoznania Elbląg

9 batalion MG / Karabinów maszynowych /

SS-Division Totenkopf

SS-Panzergrenadier-Division „Totenkopf“

3. SS-Panzer-Division „Totenkopf“

Na początku czerwca 1941r. Dywizja SS Grenadierów Pancernych Totenkopf została przeniesiona do Kwidzyna. Wkrótce po przeniesieniu jednostki wzięła ona udział w ataku na ZSRR.

Stan na 1 listopada 1939r.

SS-Division „Totenkopf“ (dowódca - SS-Gruppenführer Theodor Eicke (14 listopada 1939 – 6 lipca 1941))

SS-Totenkopf-Infanterie-Regiment 1 (SS-Standartenführer Max Simon)

SS-Totenkopf-Infanterie-Regiment 2 (SS-Standartenführer Heinz Bertling)

SS-Totenkopf-Infanterie-Regiment 3 (SS-Standartenführer Hans-Friedemann Goetze)

SS-Totenkopf-Aufklärungs-Abteilung (SS-Sturmbannführer Heimo Hierthes)

SS-Totenkopf-Nachrichten-Abteilung (SS-Sturmbannführer Richard Sansoni)

SS-Totenkopf-Pionier-Bataillon (SS-Sturmbannführer Heinz Lammerding)

SS-Totenkopf-Panzerjäger-Abteilung (SS-Sturmbannführer Karl Leiner)

SS-Totenkopf-Feldgendarmerie-Zug


Jednostka Feldpostnummer Numer od 1940
Stab 24374 gestr. 1940 12238
Stab I. Bataillon 25112 gestr. 1940 14040
1. Kompanie 25813 gestr. 1940 14830
2. Kompanie 26751 gestr. 1940 15635
3. Kompanie 27320 gestr. 1940 16401
4. Kompanie 28049 gestr. 1940 17164
Stab II. Bataillon 29145 gestr. 1940 17879
5. Kompanie 30019 gestr. 1940 18225
6. Kompanie 30823 gestr. 1940 18801
7. Kompanie 31211 gestr. 1940 19275
8. Kompanie 31768 gestr. 1940 19946
Stab III. Bataillon 32150 gestr. 1940 20230
9. Kompanie 33154 gestr. 1940 20778
10. Kompanie 33331 gestr. 1940 21258
11. Kompanie 34421 gestr. 1940 21891
12. Kompanie 35879 gestr. 1940 22480
13. Kompanie - 12893
14. Kompanie - 13236
Batterie 7,5-cm-Kanone - ab 1941 - 41484
Pionierkompanie - ab 1941 - 40513

Struktura organizacyjna ww dywizji w 1943r.

  • Dowództwo pułku
  • 5 pułk grenadierów pancernych SS Totenkopf (często niepoprawnie nazywany "Thule")

- I batalion

- II batalion

- III batalion

  • 6 pułk grenadierów pancernych SS Theodor Eicke (formalnie 3 pułk Theodor Eicke)

- I batalion

- II batalion

- III batalion

  • 3 pułk pancerny SS

- I batalion

- II batalion

  • 3 pułk artylerii pancernej SS

- I dywizjon

- II dywizjon

- III dywizjon

Numery poczt polowych:

3 Pułk Artylerii SS:

Sztab Pułku = FP-Nr 36 883

I. Sztab Baterii Artylerii. (I Oddział batalionu 1-3) = 39 245

II. Oddział batalionu 4-6 = 36 053

III. Oddział batalionu 7-9 = 08 014

IV. Oddział batalionu 10-12 = 11 020

  • 3 dywizjon przeciwpancerny SS
  • 3 dywizjon dział szturmowych SS
  • 3 dywizjon przeciwlotniczy SS
  • 3 pancerny batalion łączności SS
  • 3 pancerny dywizjon rozpoznawczy SS
  • 3 pancerny batalion saperów SS
  • 3 batalion zaopatrzeniowy SS
  • 3 szpital polowy SS
  • 3 pluton korespondentów wojennych SS
  • 3 pluton żandarmerii SS
  • 3 batalion zapasowy SS

658 Pionier-Batallion / batalion saperów / 1939-1940

Kompania FLAK ( lekka artyleria przeciwlotnicza )

Dwie kompanie Volksturmu ( 1945 )

Nationalsozialistische Fliegerkorps (NSFK)

NSFK-Brigade 125 (Weichselland) dowództwo Danzig

Dowódca - Fritz Schwarz

23. Infanterie-Division

Dowódca - Generalleutnant Hans Schirmer - 1 sierpień 1944 - styczeń 1945

Od grudnia 1939r. do lutego 1940r. w Liczu koło Kwidzyna działał Stalag XX B - obóz dla podoficerów Wojska Polskiego.

Przykładowe listy polowe z Marienwerder

Na tz „feldpostach” nadanych z Marienwerder mogły być naklejone WYŁĄCZNIE znaczki poczt polowych od 1-4!

Zobacz też

Źródła

  • opracowanie - Krzysztof Stasiak, Krystyna Plebańska

Bliższe informacje dot. wzorów stempli, cenzur, różnych rodzajów feldpostów itp. można znaleźć w wydawnictwie:

MICHEL "Handbuch-Katalog Deutsche Feldpost 1937-1945"