Historia znaczka - Deutsches Reich i Reichspost ( 1872 - 1900 )

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

DEUTSCHES REICH

W dniu 1 stycznia 1872r. powstała I Rzesza Niemiecka.

Na terytorium ówczesnych Niemiec obowiązywała wspólna poczta. Jedynymi landami, które nie przystąpiły do wspólnej unii pocztowej / i np. wspólnego ruchu kolejowego / była Bawaria oraz Wurttembergia.

Wydanie I - tzw. „Adlery - orły” z małym herbem

W północnych landach obowiązywała waluta Talary / Grosze (1 Taler = 30 Groschen)

mały orzeł = duży orzeł

W południowych landach obowiązywała waluta Guldeny / Kreuzery ( 1 Gulden = 60 Kreuzer)

Znaczki 12 i 13 / podobnie jak znaczki nr 25 i 26 NDP / były kasowane piórem / atramentem. Sporadycznie spotyka się skasowane ze stemplem pocztowym.

Znaczki o nominale ½ Gr i 2 Kr jak wcześniejsze, ale zmienione kolory.

Wydanie II tz „Adlery - orły” z dużym herbem

Znaczki te weszły do emisji od czerwca do listopada 1872 ( 2 ½ Gr i 9 Kr. od 1.11.1872 )

Podobnie jak w pierwszym wydaniu obowiązywały dwie waluty w zależności od położenia landu.

Od 1 stycznia 1874r. weszły do emisji znaczki o nominałach 2 ½ Gr na 2 ½ oraz 9Kr. na 9Kr >> w środku i na dole powtórzony ten sam nominał.

Znaczki o numerach 1- 30 ważne były do 31.12.1874r.!

Ale znaczki o nominałach ½ , 1, 2, 2 ½ 5 Gr ważne były do 31 grudnia 1875r.!

W tym okresie zdarzały się mieszane frankatury np. „mały orzeł” + „duży orzeł”, kreuzery z groszami, listy ,które powinny być ofrankowane groszami nalepiano na listy na terytorium gdzie występowały kreuzery, mieszane frankatury ze znaczkami NDP nr 25 i 26 czy znaczkami z Hamburga nr 24 itd. Istnieje także bardzo duża ilość odmian kolorystycznych w podstawowej barwie jak i błędów drukarskich na znaczkach z tego jak i późniejszego okresu. Niektóre z nich praktycznie nie mają dodatkowej wartości niemniej zdarzają się bardzo cenne i rzadkie egzemplarze.

W 1875r. wprowadzono reformę walutową i obowiązywały marki i fenigi.

1M = 100 Pfennig

I tak np. w obrocie filatelistycznym:

  • ½ Gr = 5 Pf
  • 1 Gr = 10 Pf
  • 2 Gr = 20 Pf
  • 2 ½ Gr = 25 Pf
  • 2 ½ na 2 ½ = 25 Pf
  • 5 Gr = 50 Pf

W roku 1875 jako okresie przejściowym często zdarzały się mieszane frankatury np. grosze i fenigi.

Wydanie I – lata emisji 1.01.1875 / 1879 napis PFENNIGE Proszę zwrócić uwagę na E na końcu!

Wydanie II z napisem PFENNIG - dopuszczone do emisji od 1880r.

Znaczki z I i II wydania / Pfennige / Pfennig straciły ważność z dniem 31 stycznia 1891r.!

Wydanie III - od 1 października 1889r. do 29 marca 1900r. z napisem REICHSPOST

Wg katalogu Michel Deutschland nie przewidziano nr znaczka 51 !

Znaczek Nr 52 dopuszczony został do emisji 29 marca 1900r. i praktycznie zaraz wycofany ponieważ weszły znaczki do obiegu tzw. serii „ Germania”.

Znaczki III wydania zostały wycofane z obiegu z dniem 31 grudnia 1902r.

Podobnie jak w poprzednich wydaniach znaczki posiadają bardzo dużo błędów klisz drukarskich, odmian kolorystycznych ect.

Dr55.jpg
Dr56.jpg

Zobacz też

Źródło

  • Opracowanie - Krzysztof Stasiak