Cmentarz majątku Ryjewo Górne

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Położenie cmentarza
Plan sytuacyjny

Cmentarz majątku Ryjewo Górne położony jest w lesie na północ od Wiszar, i na zachód od Straszewa. Przypuszczalnie powstał w XVII wieku jako założenie towarzyszące majątkowi w Ryjewie Górnym , obejmując teren z kaplicą. Nie był użytkowany już na początku XX wieku a do chwili obecnej nie zachowało się ani założenie przestrzenne ani kaplica i nagrobki.

Dokumenty dzierżawne folwarku Ryjewo za czasów Andrzeja Sarnowskiego wspominają o dworze i pobliskiej kaplicy. Można przypuszczać, że początek założenia cmentarnego związany był z budową kaplicy grobowej dla właściciela lub dzierżawcy folwarku na przełomie XVI i XVII wieku. Z czasem rozpoczęto pochówki wokół kaplicy dla mniej znaczących osób z rodziny właściciela folwarku i służby. Cmentarz prawdopodobnie był wyznania protestanckiego, w przeciwnym wypadku zmarłych chowano by przy znajdującym się bardzo blisko kościele w Straszewie. Mieszkańcy zabudowań noszących nazwę Wiszary w momencie tworzenia dokumentacji w roku 1986, wspominali o istniejących jeszcze w końcu lat czterdziestych XX wieku zniszczonych nagrobkach i zrujnowanej do fundamentów kaplicy.

Zdjęcia terenu cmentarza w majątku Ryjewo Górne:

Źródła

  • Dokumentacja z lat 1982-1989 na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu