Cmentarz katolicki w Sadlinkach

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Położenie cmentarza
Plan sytuacyjny


Cmentarz katolicki w Sadlinkach przypuszczalnie powstał około roku 1912. Przez katolików przejęty został w roku 1945, po usunięciu większości nagrobków.

Istnieją dokumenty związane z założeniem gminy ewangelickiej, budową kościoła i cmentarza w Sadlinkach z lat 1912-1913 i 1929-1938. W końcu XIX wieku w Sadlinkach funkcjonowała ewangelicka szkoła, zaś wieś zamieszkana była przez 2 katolików i 77 ewangelików. Superintendentura w Kwidzynie postanowiła w 1912 roku eregować nową parafię w Sadlinkach i zbudować kościół przeznaczając na ten cel 500.000 marek. Budowa kościoła jak i budynków parafialnych przeciągnęła się aż do lat dwudziestych. Jedyna wzmianka o cmentarzu pochodzi z roku 1924 choć założenie cmentarne powstało w latach 1912-1914, czyli w chwili gdy organizowana była nowa parafia. Po roku 1945, kiedy to niemieccy wyznawcy religii protestanckiej wyemigrowali, całe założenie kościoła i cmentarza zostało przekazane parafii rzymsko-katolickiej. Jednak oficjalnie eregowana została dopiero 15 lutego 1973 roku.

Nagrobki z okresu założenia ewangelickiego zostały usunięte w okresie powojennym, zaś nieliczne szczątki zrzucono w narożniku południowo zachodnim cmentarza. W roku 1987 zinwentaryzowano jedyne obejście grobowe z kraty żelaznej powstałe po roku 1912.


Zdjęcia cmentarza w Sadlinkach:

Źródła

  • Dokumentacja z lat 1982-1989 na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu