Cmentarz ewangelicki w Kołodziejach

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Położenie cmentarza
Plan sytuacyjny

Cmentarz ewangelicki w Kołodziejach powstał prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku. Dziś nie istnieje żaden nagrobek. O tym, że kiedyś znajdował się on tam, można poznać jedynie po zachowanym drzewostanie, który do dziś wyraźnie pokazuje podział cmentarza na dwie, osobne kwatery.

Słownik geograficzny wspomina iż Kołodzieje były wsią włościańską leżącą w granicach administracyjnych powiatu suskiego. W roku 1868 zamieszkiwało ją 12 katolików i 419 ewangelików.


Zdjęcia cmentarza w Kołodziejach:

Źródła

  • Dokumentacja z lat 1982-1989 na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu