Cmentarz ewangelicki w Karpinach (dawniej na terenie wsi Rudy)

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Położenie cmentarza
Fot. A Kołecki 1987

Cmentarz ewangelicki w Karpinach (dawniej na terenie wsi Rudy) położony jest na południe od wsi Sadlinki i na północnym skraju Karpin, po zachodniej stronie drogi do Okrągłej Łąki. Dawniej teren ten należał do wsi Rudy z którą cmentarz był zapewne związany. Prawdopodobnie cmentarz powstał na przełomie XIX i XX wieku, opuszczony został po roku 1945, ulegając systematycznej dewastacji. Zachowanych jest 25 nagrobków w złym stanie, o formie obudowy grobu oraz mało czytelne mogiły ziemne. Wszystkie groby orientowane są w kierunku wschód - zachód.


Zdjęcia cmentarza w Karpinach:

Źródła

  • Dokumentacja z lat 1982-1989 na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu