Cmentarz ewangelicki majątku Kałdowo

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Położenie cmentarza
Plan sytuacyjny

Cmentarz ewangelicki majątku Kałdowo powstał pod koniec XIX lub na początku XX wieku. Czynny do 1945 roku, po II wojnie światowej opuszczony ulegał stopniowej destrukcji. Położony na zachód od wsi Kałdowo, wśród pól i łąk, na południe od polnej drogi w kierunku Laskowic. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego podaje iż w Kałdowie mieszkało 15 katolików i 57 ewangelików. Kałdowo należało do parafii Susz. Na cmentarzu nie zachowały się żadne nagrobki, jedynie pojedyńcze fragmenty porozbijanych nagrobków mogą świadczyć o charakterze tego miejsca.

Zdjęcia cmentarza w Kałdowie

Źródła

  • Dokumentacja z lat 1982-1989 na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu