Budzin

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Budzin na mapie


Spis treści

Historia

Budzin - (dawn. niem. Budin), nieistniejąca, północna część wsi Jałowiec. W roku 1905 osadę zamieszkiwało 255, a w 1910r. - 245 mieszkańców.

Po wojnie zmiana dotychczasowej nazwy Budin na Budzin ustalona została Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1950r. (Monitor Polski nr 134, poz. 1720).

Zapisy nazewnictwa

  • 1675 - Pastwisko Budzinek (H)
  • 1711 - wsi Budzyna (H)
  • 1763 - Budzyn (ZtM)
  • 1776 - Budczin (ZtM)
  • 1790 - Budzin (Srt)
  • 1936 - Budzin (Ar)
  • 1951 - Budzin (R)
  • inne spotykane formy (Budßyn, Budin - od 16.07.1938)

Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego

Źródła