Bank Ludowy w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Bank Ludowy w Kwidzynie był szóstym w historii Powiśla bankiem, który jako Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa obsługiwał klientów w języku polskim. Był on samoobroną gospodarczą stwarzającą ekonomiczne podstawy dla form życia politycznego i społecznego Polaków w zdominowanym przez kapitał niemiecki kraju, w gorącym okresie przedplebiscytowym. Powstał 2 kwietnia 1919 roku. Z uwagi na zlokalizowane w mieście: Warmiński Komitet Plebiscytowy i polską placówkę dyplomatyczną bank uzyskał specjalizację dewizową. Była to spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością, której członkowie za jej zobowiązania odpowiadali całym majątkiem zarówno wobec tej instytucji, jak i bezpośrednio wobec wierzycieli. cdn. :)