Wschodniopruskość

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Wersja Rachel (dyskusja | edycje) z dnia 20:23, 31 paź 2013
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Okładka

Wschodniopruskość

Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec to imponująca książka, w której autor prof. Robert Traba - historyk i kulturoznawca przedstawia wielowymiarowy obraz dziejów w latach 1914 - 1933, czyli w przełomowych dla tego regionu latach, w których miała miejsce kilkumiesięczna, rosyjska okupacja prowincji, plebiscyty 1920 roku oraz spektakularna dominacja narodowych socjalistów. Mentalne procesy kształtowania tożsamości regionalnej i narodowej w Prusach Wschodnich zostały tu nakreślone z wykorzystaniem szerokiego zestawu źródeł i ogromnego zakresu literatury.

Spis treści:

 • Podziękowania
 • Wprowadzenie
 • Stan badań i źródła
 • Inspiracje i założenia metodologiczne
 • Struktura książki

Część I Rzeczywistość społeczna: zbiorowi aktorzy życia publicznego w Prusach Wschodnich

 • Wojna
 • Państwo
 • Ruchy polityczne
 • Kościoły
 • Organizatorzy zbiorowej tożsamości: portret organizacji społecznych
 • Eksplozja społeczna 1914/1915 i 1918-1920
 • Unsere Heimat - ruch w obronie "naszej ziemi ojczystej"
 • Instytucje oświatowe i organizacje młodzieżowe
 • Organizacje paramilitarne i kombatanckie

Część II Rzeczywistość wyobrażona: w poszukiwaniu istoty "wschodniopruskości"

 • Ziemia ojczysta (Heimat) - naród (Volk)
 • Konstrukcja pojęć
 • Interpretacje intelektualno-filozoficzne
 • Interpretacje literackie
 • Interpretacje edukacyjne
 • "Inni"? Socjaldemokraci, Polacy, Litwini. Próba porównania
 • Bollwerk - przedmurze (anty-)cywilizacji/bastion niemieckości na Wschodzie
 • Konstrukcja pojęcia
 • Interpretacje intelektualno-filozoficzne
 • Interpretacje edukacyjne
 • Interpretacje: krajobraz i tożsamość zbiorowa
 • Płeć i "wschodniopruskość". Próba podsumowania
 • Wojna - wróg
 • Konstrukcja pojęć
 • Interpretacje: historia przeżywania (pamiętniki, wspomnienia)
 • Interpretacje: edukacja i literatura piękna
 • Interpretacje: krajobraz kulturowy i ideowe zasady jego kształtowania
 • Interpretacje: "wróg" - zmiana paradygmatu

Część III Społeczna inscenizacja "wschodniopruskości" i narodowej jedności

 • Symbole i rytuały polityczne (1): polityczny kult poległych na polu chwały
 • Heldenhaine: inscenizacja "bohaterskiej śmierci za Ojczyznę"
 • "Wschodniopruskość" mogił wojennych
 • Ceremoniał żałoby
 • Symbole i rytuały polityczne (2): w hołdzie bohaterom bitwy pod Tannenbergiem i marszałkowi Hindenburgowi
 • Tannenberg: pierwsze próby kreowania nowego symbolu narodowego
 • Hindenburg: kult "Męża Opatrznościowego" niemieckiego Wschodu
 • Tannenberg - Nationaldenkmal: sakralizacja zwycięstwa i bohaterstwa
 • "Die Jugend voran!"/"Młodzież naprzód!": kult tężyzny fizycznej w służbie narodu
 • Alternatywa? Narodowi socjaliści i socjaldemokraci
 • Symbole i rytuały polityczne (3): plebiscyty jako wschodniopruskie spełnienie idei "jedności z Macierzą"
 • Kreowanie ceremoniału plebiscytowego
 • Apogeum: rok 1925 i 1930
 • Utrwalanie wartości

Zamiast zakończenia: kontynuacja i zmiana. "Wschodniopruskość" w systemie totalitarnej III Rzeszy

 • Bibliografia
 • Zusammenfassung
 • Inhaltsverzeichnis
 • Konkordancja historycznych nazw instytucji, organizacji i stowarzyszeń
 • Źródła ilustracji
 • Indeks

____________________________________________________________________________________________


Autor: Robert Traba

Redaktor prowadzący: Elżbieta Kędelska

Okładka: Janusz Pilecki

Wydawca: Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia" w Olsztynie

Rok wydania: 2007

Stron: 471

ISBN 978-83-89233-36-3