Cmentarz ewangelicki w Gardei

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Położenie cmentarza
Plan sytuacyjny

Cmentarz ewangelicki w Gardei położony w północnej części miejscowości, w rozwidleniu dróg z Kwidzyna i Czarnego Dolnego dziś funkcjonuje jako park miejski w Gardei.

Powstał prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX wieku, rozbudowany na podstawie planu z 18 listopada 1888 roku. Istniał i użytkowany był do końca 1945 roku. Zamknięty został uchwałą z dnia 8 kwietnia 1961 roku. Wówczas to nagrobki usunięto i teren cmentarza zamieniono na park pocmentarny.

Zdjęcia cmentarza w Gardei:

Źródła

  • Dokumentacja z lat 1982-1989 na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu