Urząd Skarbowy w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Pierwszy budynek po prawej stronie to Urząd SkarbowyDrosik

Urząd Skarbowy w Kwidzynie

Spis treści

Informacje podstawowe

Urząd mieści się przy ul. 3 Maja 6 w Kwidzynie.


Godziny urzędowania:

środa 08.00-18.00

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 08.00-15.00

Przedmiot działalności

  • Ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności na podstawie innych przepisów,
  • Nadawanie numerów identyfikacji podatkowej, prowadzenie ewidencji podatników oraz aktualizacja danych o podatnikach,
  • Przyjmowanie formularzy podatkowych i identyfikacyjnych,
  • Wykonywanie kontroli podatkowej,
  • Podział i przekazywanie dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami samorządów terytorialnych,
  • Prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe i wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego,
  • Wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, a także kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach kodeksu karnego wykonawczego oraz kodeksu karnego skarbowego.


Zasięg terytorialny

Powiat kwidzyński


Kontakt

tel. (55) 279 2647, fax. (55) 279 5982,

e-mail: us2212@pm.mofnet.gov.pl

Źródła