Ulica Rzemieślnicza w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ3d8f796239e4e83f-googlemap-00000000-QINU

Ulica Rzemieślnicza na mapie

ul. Rzemieślnicza - ulica w Kwidzynie odbiegająca od ulicy Długiej.


Historia

Nazwa ulicy została ustanowiona uchwałą Nr IX/53/89 28 listopada 1989 roku, związana jest ona tematycznie z nazwą Osiedla Rzemieślniczego na którym się znajduje.

Źródła

Zobacz też:

Wykaz ulic Kwidzyna