Ulica Magazynowa w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ61b8b96014cad4eb-googlemap-00000000-QINU

Ulica Magazynowa na mapie

ul. Magazynowa - ulica w Kwidzynie łącząca ulicę Zbożową z ulicą Chopina. Jest ulicą jednokierunkową na odcinku od Zbożowej do Placu Plebiscytowego.


Spis treści

Historia

Przed wojną funkcjonowały trzy nazwy tej ulicy. Dwie w jedym czasie przypisane były do konkretnych odcinków. Mälzergasse (z języka niemieckiego Mälzer - słodownik) nazywano południowy odcinek, Engegasse dotyczył północnego odcinka ulicy (z języka niemieckiego eng - wąski, ciasny). Plany z początku XX wieku przedstawiają już nazwę Speicherstrasse (z języka niemieckiego Speicher - spichlerz, skład). Powojenna nazwa nawiązuje do zabudowy sprzed 1945 roku i pochodzi od przymiotnika magazynowy.

Ciekawostki

Przy ulicy tej znajduje się lokal "Staromiejska", w którym można spotkać zarówno młodzież jak i ludzi starszych.

Zdjęcia współczesne

Źródła

Zobacz też:

Wykaz ulic Kwidzyna