Titelshof

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Titelshof na mapie

Spis treści

Historia

W roku 1905 majątek Titelshof zamieszkiwało 8, a w 1910r. - 10 mieszkańców.

Po wojnie zmiana dotychczasowej nazwy Titelshof (dawn. pow. suski) na Bartłówki ustalona została Zarządzeniem Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 grudnia 1949r. (Monitor Polski nr 008, poz. 76).

Zapisy nazewnictwa

  • Volwerk Titelshof (1895)
  • Titelsdorf
  • Bartelofke
  • Gut Titelshof (1933)
  • Titelshof
  • Bartłówki

Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego

Źródła