Stowarzyszenie Promocji Medialnej e-Kwidzyn

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Stowarzyszenie Promocji Medialnej e-Kwidzyn zawiązała w 2007 roku grupa pasjonatów działająca i publikująca na forum e-Kwidzyn. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 09 kwietnia 2008 roku pod numerem 0000303379, NIP: 581-191-20-80

Cele stowarzyszenia:

 • promowanie medialne wszelkich działań wynikających z aktywności lokalnej ze szczególnym ukierunkowaniem na Kwidzyn i okolice,
 • wspieranie społecznej aktywności obywateli z wykorzystaniem mediów elektronicznych,
 • integrowanie aktywnych grup obywateli w zakresie ich zainteresowań ze szczególnym uwzględnieniem takich dziedzin jak fotografika, historia, literatura, architektura, technika, muzyka, ekologia i turystyka,
 • pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między członkami stowarzyszenia i jego sympatykami,
 • współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym oraz politykami w zakresie statutowych celów Stowarzyszenia,
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społeczności lokalnej,
 • przyczynianie się do tworzenia tożsamości środowiskowej i historycznej lokalnej społeczności.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

 • prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej, wystawienniczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
 • działania oparte na mediach elektronicznych takie jak „Niezależne Forum Mieszkańców Kwidzyna”, miejski portal informacyjny „e-Kwidzyn” , internetowa galeria fotograficzna „e-Kwidzyn” oraz inne związane ze Stowarzyszeniem strony www,
 • współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze,
 • współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi współpracą i rozwojem Stowarzyszenia,
 • tworzenie sieci współpracowników lokalnych Stowarzyszenia,
 • pomoc w zdobywaniu funduszy osobom współorganizującym i koordynującym działania Stowarzyszenia,
 • gromadzenie materiałów historycznych, kartograficznych, ikonograficznych i innych dokumentów i udostępnianie ich zainteresowanym.


Działania

 • Wystawa fotograficzna w GH Kopernik (grudzień 2007)
 • Wystawa dla gości z Celle (lipiec 2008)
 • Kwidzynopedia - wirtualna, niezależna encyklopedia miasta Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego

Linki zewnętrzne