Pomezania

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Pomezania - obszar historyczny, staropruski.

Według G. Gerullisa nazwa "Pomesania" pochodzi od pruskiego Pomedian i oznacza Podlasie.

G. Gerullis - "Die altpreussischen Ortsnamen gesammelt und sprachlich behandelt" - Berlin - Leipzig 1922.

Występuje też pogląd, że nazwa ta jest pochodzenia lechickiego ( polsko - pomorska ).