Mikołaj Józef Althoff

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Mikołaj Józef Althoff - ksiądz katolicki, którego nazwisko w tekstach źródłowych można odczytać także jako Altdorf i Altoff. W dokumentach występuje także z imieniem Michał.

Urodził się w 1675 roku, w rodzinie Michała i Anny na terenie diecezji chełmińskiej. Został przyjęty do Alumnatu Papieskiego w Braniewie 25 września 1696 roku. Z tego seminarium w 1699 roku przeszedł do chełmińskiego seminarium duchownego. Dnia 17 grudnia 1699 roku jako kleryk niższych święceń otrzymał prowizję na wikariusza w Lubawie. Jeszcze w tym samym roku otrzymał święcenia kapłańskie w Chełmży. Od kwietnia 1700 do grudnia 1709 roku był komendariuszem w Zwierznie i przejściowo po 1700 roku w Jasnej. Został proboszczem w kościele w Tychnowach. Pełnił tam posługę od 23 czerwca 1709 do 29 maja 1729 roku. Jednocześnie w latach od 17 października 1720 do 1729 roku był proboszczem w Jasnej.

Zmarł 29 maja 1729 roku w Tychnowach i tam prawdopodobnie został pochowany.


Źródło

Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525-1821 - W. Zawadzki 2009r.