Maria Hohenzollern - Hechingen

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Księżna Maria Hohenzollern - Hechingen przyszła na świat 29 czerwca 1808 roku w pałacu w Klecewie. Była córką ostatniego męskiego przedstawiciela katolickiej linii Hohenzollernów, księcia, generała Hermanna, który w 1805 roku poślubił Karolinę z Weiherów. Była też bratanicą bp. Josepha W.F. Hohenzollerna-Hechingena i kuzynką króla Prus Wilhelma I. W Klecewie mieszkała do około 1830 roku po czym obie z matką wyjechały do Gdańska i zamieszkały początkowo przy Długim Targu, potem przy ulicy Szerokiej. Księżna Maria nigdy nie wyszła za mąż. Obie panie znane były w mieście ze swej szczodrości czynionej na rzecz szpitala, domów opieki czy Muzeum Miejskiego. W 1846 roku zostały członkiniami Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. W 1831 roku zmarł bp. Joseph W.F. Hohenzollern-Hechingen, ostatni oliwski opat, do którego po kasacji klasztoru należały tzw. stary jak i nowy pałac opatów w Oliwie. Pałace stały się własnością króla Prus Wilhelma I. 15 lutego 1860 roku zmarła jej matka, która wedle życzenia została pochowana w kościele swej rodzinnej posiadłości w Bożympolu Wielkim. 4 maja 1869 roku księżna Maria otrzymała od króla akt własności opuszczonych, podupadłych obu pałaców opatów wraz z przylegającym do nich parkiem. W tzw. nowym pałacu opatów księżna mieszkała do śmierci 12 maja 1888 roku. Została pochowana w krypcie katedry oliwskiej, obok swoich krewnych biskupów: Johanna Karla i Josepha Hohenzollerna-Hechingena.

Źródła