Krople Historii Nr 8 - "Błogosławiona Dorota z Mątowów"

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Błogosławiona Dorota z Mątowów – ósmy z cyklu serii zeszytów Krople Historii, wydany w 2007. Redaktorami zeszytu są Piotr Cierzniakowski i Justyna Liguz. Za materiały ilustracyjne wykorzystane w tej publikacji odpowiada Piotr Cierzniakowski. Zdjęcia współczesne wykonali Aleksander Łubiński, Andrzej Chmielewski i Anna Chmielewska. Okładkę zeszytu zaprojektował Paweł Sadkowski. Treść zeszytu poświęcona jest osobie Błogosławionej Doroty z Mątowów i zawarta jest w akapitach zatytułowanych:

 • Wstęp
 • Dzieciństwo
 • Edukacja religijna
 • Zapowiedź „nowego życia”
 • Małżeństwo
 • Poszukiwanie duchowej drogi
 • Droga do świętości
 • Wędrówki
 • Wdowieństwo
 • W kwidzyńskiej katedrze
 • Śmierć Doroty

Na ostatnich stronach znajduje się Żywot błogosławionej Doroty z Mątowów Jana z Kwidzyna. Tłumaczenie: Wiesław Sierakowski: Zakon krzyżacki i jego państwo w Prusach. Wybór tekstów źródłowych, pod. red. A. Radzimińskiego, Toruń. Żywot opowiada o narodzinach Błogosławionej, jej miłości do ubogich i chwalebnym pogrzebie.

Publikacja uzupełniona zdjęciami współczesnymi, a także szkicami i rycinami z przeszłości.

Numer ISBN: 978-83-925777-1-3, stron 24.