Jerzy Alojzy Rhoman

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Jerzy Alojzy Rhoman - ksiądz katolicki. Jego nazwisko w tekstach źródłowych można odczytać też jako Roman lub Romanowski.

Urodził się 10 kwietnia 1648 roku w Lidzbarku Warmińskim w rodzinie Jakuba i Agnieszki. Pobierał nauki w gimnzjum reszelskim. 2 września 1668 roku został przyjęty do Alumnatu Papieskiego w Braniewie. Od lipca 1673 roku był komendariuszem w Zwierznie. Dnia 20 sierpnia 1696 roku objął probostwo w kościele w Tychnowach. Tego samego dnia stanął też przed sądem biskupim oskarżony o nadużycia obyczajowe, bicie parafian i nieodpowiednie administrowanie sakramentów. Zarzucono mu także duszpasterską obojętność i skażenie błędami Lutra. Ponownie wzywany 6 marca 1699 roku na rozprawę nie stawił się. Prowadził też spory z jezuitami malborskimi.

Przygotowywany na śmierć przez jezuitę, zmarł 15 maja 1699 roku w Tychnowach.

Źródło

Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525 - 1821 - W. Zawadzki 2009r.