Józef Kowalczyk

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Józef Kowalczyk (ur. 28 sierpnia 1938 w Jadownikach Mokrych) – polski duchowny katolicki, arcybiskup, nuncjusz apostolski w Polsce od 1989 roku.


Uczęszczał do Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął 14 stycznia 1962 roku z rąk biskupa warmińskiego Józefa Drzazgi. Przez dwa lata pełnił posługę kapłańską, jako wikariusz, w parafii pw. Świętej Trójcy w Kwidzynie.

W 1964 roku rozpoczął studia w zakresie prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, skąd po roku udał się do Rzymu, aby kontynuować studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie w 1968 roku uzyskał doktorat. Następnie odbył studia specjalistyczne w zakresie jurysprudencji kościelnej w Studium Rotalnym, uzyskując dyplom adwokata rotalnego i podjął pracę w Najwyższym Trybunale Apostolskim Roty Rzymskiej w charakterze obrońcy węzła małżeńskiego. Odbył również studia z zakresu archiwistyki i uzyskał dyplom archiwisty w Tajnym Archiwum Watykańskim.

W 1969 roku rozpoczął pracę w centrum chrześcijaństwa w Watykanie. Najpierw pracował w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a następnie w Sekretariacie Stanu, gdzie z polecenia papieża Jana Pawła II zorganizował Sekcję Polską i objął jej kierownictwo. W 1978 roku objął funkcję przewodniczącego Komisji ds. publikacji pism i przekładów obcojęzycznych dzieł Karola Wojtyły z okresu przed wyborem na Stolicę Piotrową. Jednocześnie był redaktorem naczelnym polskojęzycznego wydania czternastu tomów nauczania papieża Jana Pawła II.

26 sierpnia 1989 roku Jan Paweł II wyniósł go do rangi arcybiskupa tytularnego Heraklei oraz mianował nuncjuszem apostolskim w Polsce. 29 maja 2000 roku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a w 2001 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przyznały mu tytuły doctora honoris causa.

8 maja 2010 mianowany przez Benedykta XVI nowym arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski na miejsce abp. Henryka Muszyńskiego. Ingres do katedry gnieźnieńskiej zaplanował na 26 czerwca 2010 roku.

Honorowy Obywatel Miasta Kwidzyna

Rada Miejska w Kwidzynie nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kwidzyna.

Źródła

Wikipedia

Linki zewnętrzne

Laudacja doctoratu honoris causa KUL