Elektrownia - Ulica Wiślana w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Elektrownia, widok współczesny (2007rok)

Historia budynku byłej elektrowni miejskiej z ulicy Wiślanej zaczyna się w roku 1917, w dniu 1 VII miasto zakupiło od Aktiengeseuschaft für Gas-und Elektrizität in Köln gazownię (stara już nie nadążała z rosnącym zapotrzebowaniem), w której w latach wojennych zainstalowano dodatkowy generator elektryczności "Lokomobil-Drehstromwerk" o mocy 500 KVA (pod koniec wojny jego moc podwojono). Utrudnienie w dostawach energii elektrycznej po decyzjach związanych z traktatem wersalskim (do tej pory za dostawy miastu energii odpowiedzialna była elektrownia Stockmuhle położona 6 km na południe od Pelplina) zaowocowało budową przez przedsiębiorstwo "Westpreussische Uberlandenwerk GmbH" nad Liwą nowoczesnej elektrowni z turbinami parowymi o mocy 2500 KVA. Zastąpiła ona w latach 1922 / 23 dotychczasową małą elektrownię pomocniczą. Bardzo intensywna elektryfikacja miasta w tamtych latach jest do dziś uwieczniona na wielu pocztówkach gdzie widać wystające z budynków dźwigary podtrzymujące linię elektryczną (przydatna informacja do datowania zachowanych zdjęć z przeszłości). Dane liczbowe jakie przytacza nieżyjący już olsztyński uczony Bohdan Koziełło - Poklewski dotyczące spółki zaopatrującej wówczas miasto w energię elektryczną to 200 pracowników w roku 1931, dostarczanie energii do 140 tys. osób i trzech powiatów (Kwidzyn, Susz i Sztum). W posiadaniu firmy znajdowało się 800 km linii wysokiego napięcia i 410 stacji transformatorowych (jest czego dziś szukać - choćby małych śladów). Kolejny rok - 1943 to obszar 2200 km ze 150 tys. mieszkańców i 250 pracowników elektrowni pracującej nieprzerwanie do 25 stycznia 1945 roku.

Budynek spłonął w 1992 roku.

Zdjęcia elektrowni


Źródła