Cmentarz w Marezie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Położenie cmentarza
Plan sytuacyjny

Mały cmentarzyk przynależący do majątku Schloss Mareese, powstały w końcu XVIII wieku, w momencie wstrzymania pochówków na terenie kościołów. W roku 1885 w majątku mieszkali Jan i Henryk Ehms, zaś w majątku Schloss Mareese mieszkało 38 ewangelików i 7 katolików co raczej wyklucza nagrobki menonickie.

Późno-rokokowe stele z piaskowca z bogatą ornamentyką i płaskorzeźbą symboliczną.

Osoby pochowane w zachowanych grobach prawdopodobnie pochodziły z Kwidzyna i Nowego Dworu mogąc należeć do rodziny właściciela majątku.

Już w roku 1986 osoba opracowująca dokumentację wnioskowała o przeniesienie tych rzadkich steli w bardziej bezpieczne miejsce z racji tego iż jako cmentarz został zamknięty już w roku 1978.

W roku 1986 spisano wykute napisy majuskułą łacińską (przepisane z karty ewidencyjnej):

1. Peter Schwartz - 1798
  • Przód: HIER RUHEN IN GOTT/ DIE GESEINE DES EHBAREN/ PETER SCHWARTZ/ GEWESENER GROSSDORFER/ IN MARIES WERDER/ IST GEBOREN ANNO 1778/ D:31 IANUARY/ UND GESTORBEN ANNO 1798/ D:3:JULY/ DESZ TEUCH GESCHWORNEN/ JOHANN ERNST SCHWARTZ/ VON NEUHOFFEN ELSTER SOHN/ FUHR SICH UND SEINE ERBEN
  • Tył: HIER RUHT/ IN SEINEM GOTT/ VON ALLER NOTH/ UND SCHMERTZEN/ DURCH EINEM/ SEELGEN TODT/ BEFRE UNDT/ AN JESU HERTZEN
2. Johann Ernst Schwartz - 1802
  • Przód: GRABMAHL DESZ EHBAREN/ JOHANN ERNST/ SCHWARTZ/ KONIGL: TEUCH GESCHWORNEN/ AUFF NEUHOFFEN/ IST GEBOREN ANNO 1715 D: 22 DECBR./ GESTORBEN ANNO 1802 D: 10 FEBR./ UND SEIN BRUDER/ PETER SCHWARTZ/ GEBOREN ANNO 1750 D: 25 FEBR./ GESTORBEN 1797 D: 25 JULY/ FUR SICH UND SEINE FAMILY.

Zdjęcia archiwalne cmentarza:

Zdjęcia współczesne cmentarza:

Źródła

  • Dokumentacja z lat 1982-1989 na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu