Cmentarz katolicki przy ulicy Grudziądzkiej w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ6fc8b9ba5071dd97-googlemap-00000000-QINU

Położenie cmentarza
Plan sytuacyjny

Cmentarz katolicki przy ulicy Grudziądzkiej w Kwidzynie dziś pełni funkcję parku. Założony w końcu XVIII lub na przełomie wieków XVIII i XIX. W roku 1971 przy okazji porządkowania spraw nieużywanych i zaniedbanych cmentarzy, przeznaczono teren na park. Dokumentacja z roku 1986 podaje zestawienie drzewostanu:

  • Lipa drobnolistna - 36 drzew o średnicy od 30 do 60 cm
  • Jesion wyniosły - 5 drzew o średnicy od 40 do 50 cm
  • Klon pospolity - 20 drzew o średnicy od 40 do 60 cm
  • Klon jawor - 7 drzew o średnicy od 40 do 50 cm
  • Kasztanowiec biały - 14 drzew o średnicy od 35 do 90 cm
  • Jesion wyniosły, odmiana zwisła - 1 drzewo o średnicy 40 cm
  • Robinia biała - 1 drzewo o średnicy 50 cm

Źródła

  • Dokumentacja z lat 1982-1989 na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu