Cmentarz ewangelicki w Sypanicy

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Położenie cmentarza
Plan sytuacyjny

Cmentarz ewangelicki w Sypanicy powstał prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku, nie można wykluczyć również że istniał tu już dużo wcześniej przy istniejącym w XIV wieku i zburzonym na początku wieku XV kościele. Obecnie jest całkowicie zniszczony, wszystkie nagrobki jak i pozostałości po nich zostały usunięte. Jedyny ślad jaki pozostał po istniejących tu niegdyś pomnikach nagrobnych to szczątki wspornika w kształcie realistycznie przedstawionego pnia ściętego drzewa, z wycięciem dla osadzenia tablicy inskrypcyjnej, która nie zachowała się. Niegdyś na terenie cmentarza znajdował się prawdopodobnie dzwon lecz przepadł on wraz z małą dzwonnicą.

Zdjęcia cmentarza w Sypanicy:

Źródła

  • Dokumentacja z lat 1982-1989 na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu