Cmentarz ewangelicki w Dubielu

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Położenie cmentarza
Plan sytuacyjny

Cmentarz ewangelicki w Dubielu powstał w latach trzydziestych XX wieku na zachodnim krańcu wsi, przy drodze Brachlewo - Licze.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego podaje, iż w roku 1886, wieś włościańska Dubiel, należąca do parafii katolickiej w Tychnowach liczyła sobie 353 katolików i 18 ewangelików.

Cmentarz użytkowany był do końca II wojny światowej - ostatni pochówek nastąpił w roku 1945. Opuszczony po wojnie, zamknięty został w roku 1978, zaś w roku 1984 przeznaczony do likwidacji. Dokumentacja z roku 1986 opisuje zachowane w tamtym czasie resztki bramy cmentarnej o murowanych, kwadratowych w przekroju słupach.

Jedyny zachowany nagrobek w postaci prostokątnej steli, w formie równoramiennego krzyża (kształt krzyża żelaznego) to miejsce pochówku żołnierza - Wilhelma Kublera, służącego w 23 Regimencie - 13.9.1892 - 1.11.1943.


Zdjęcia cmentarza w Dubielu:

Zdjęcia archiwalne. Fot. A Kołecki 1986.

Zdjęcia współczesne. Fot. M.L. Styczeń 2009

Źródła

  • Dokumentacja z lat 1982-1989 na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu