Cmentarz ewangelicki przy ulicy Hallera w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ2a606198642560cb-googlemap-00000000-QINU

Położenie cmentarza
Plan sytuacyjny
Fot. A Kołecki 1986. Zdjęcie nr 1 wg planu sytuacyjnego

Cmentarz ewangelicki przy ulicy Hallera w Kwidzynie usytuowany był na płaskim terenie po zachodniej stronie ul. Hallera. Od północy graniczył ze szkołą, od zachodu w nie istniejącą linią kolejki wąskotorowej a od południa z zabudową. Przypuszczalnie powstał jako jednorodne założenie na początku XIX wieku. Wówczas obejmował jedynie część wschodnią przylegającą bezpośrednio do ulicy. W ciągu XIX wieku rozrósł się w kierunku północnym do obecnych rozmiarów parku. Z dawnego założenia zachowano dużą ilość drzewostanu jednakże w stopniu utrudniającym odczytanie wcześniejszego układu. Nagrobki w całości usunięto. Dokumentacja z roku 1986 wspomina o istniejących jeszcze w tym czasie dwudziestu mogiłach powstałych po 1945 roku. Oficjalnie cmentarz zamknięto 23 lipca 1973 roku. 1 kwietnia 1974 roku zdecydowano się zmienić przeznaczenie cmentarza na park miejski co było równoznaczne z jego likwidacją.

Dokumentacja z roku 1986 podaje zestawienie drzewostanu:

 • Lipa drobnolistna - 69 drzew o średnicy od 30 do 70 cm
 • Klon zwyczajny - 58 drzew o średnicy od 30 do 70 cm
 • Kasztanowiec biały - 31 drzew o średnicy od 35 do 80 cm
 • Brzoza brodawkowata - 21 drzew o średnicy od 30 do 50 cm
 • Klon jawor - 1 drzewo o średnicy 70 cm
 • Jesion wyniosły - 16 drzew od 30 do 70 cm
 • Dąb szypułkowy - 8 drzew o średnicy od 70 do 130 cm
 • Wiąz szypułkowy - 2 drzewa o średnicy od 70 do 90 cm
 • Wierzba biała odmiana płacząca - 1 drzewo o średnicy 60 cm
 • Topola biała - 2 drzewa o średnicy od 90 do 130 cm
 • Robinia biała - 1 drzewo o średnicy 60 cm
 • Żywotnik zachodni - 2 drzewa o średnicy od 20 do 25 cm
 • Grusza pospolita - 2 drzewa o średnicy od 35 do 40 cm


Źródła

 • Dokumentacja z lat 1982-1989 na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu