Cmentarz ewangelicki majątku Licze

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Położenie cmentarza
Plan sytuacyjny
Fot. A Kołecki 1987. Zdjęcie nr 3 wg planu sytuacyjnego


Cmentarz ewangelicki majątku Licze był związany z dworem i majątkiem istniejącym we wsi. Powstał prawdopodobnie już w XVII wieku za czasów Johanna v. Kospotta. Wtedy też wzniesiono we wschodniej części cmentarza nieistniejącą dziś kaplicę grobową. Do cmentarza prowadzi odchodząca na wschód od drogi lipowa aleja, położony jest w południowej części wsi Licze, przy drodze do Otoczyna na niewielkim wzniesieniu. Opuszczony i zaniedbany po wojnie, zamknięty został w roku 1961, zaś w roku 1984 przeznaczono go do likwidacji.

Zachowało się niewiele obudów grobowych z lastryko i betonu, są to nagrobki głównie z początku XX wieku. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego wspomina o 220 mieszkańcach dóbr wyznania ewangelickiego i 5 katolikach. W samej wsi mieszkało w tym czasie 293 ewangelików i 18 katolików.

Opracowanie z roku 1986 posiada zinwentaryzowane cztery obudowy nagrobków na których jeszcze w tamtych latach zachowane były inskrypcje:

  • obudowa z lastryko - Richard Schretter 21.09.1849 - 20.04.1923
  • obudowa z lastryko - Ernestine Schetter 23.12.1860 - 4.03.1934
  • obudowa z lastryko - Fritz Kupkowski 29.06.1925 - 24.09.1925
  • nagrobek - prostopadłościan z piaskowca - Eduard Leske 24.11.1866 - 5.02.1933Zdjęcia cmentarza w Liczu

Źródła

  • Dokumentacja z lat 1982 - 1989 na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu