Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Wersja Rachel (dyskusja | edycje) z dnia 10:18, 30 lip 2014
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 na mapieRodowód tej placówki oświatowej wywodzi się ze szkoły katedralnej, która swym poziomem była porównywana z "uczonymi szkołami" w Gdańsku, Elblągu, Toruniu i Malborku.

Dawne Gimnazjum Królewskie im. Friedricha Schillera (dla chłopców), to klasycystyczny budynek zaprojektowany przez znanego berlińskiego architekta Karla Friedricha Schinkela wybudowany w latach 1835 – 1838. Powstał na rzucie prostokąta, zbudowany z cegły, otynkowany, dwukondygnacyjny. W części środkowej znajduje się pięcioosiowy ryzalit z dużymi półkolistymi oknami auli na pierwszym piętrze i drzwiami wejściowymi na dole. Ryzalit wieńczy trójkątny ozdobny tympanon. Pod gzymsem wieńczącym, wzdłuż górnej krawędzi elewacji frontowej, biegnie fryz z łacińską inskrypcją: introite quos musa nascentes Placido lumine viderit ( Niech wejdą ci, na których muza spojrzała przy urodzeniu łaskawym okiem). Po drugiej stronie budynku znajduje się podobny ryzalit, a pod fryzem napis: munificentia friderici guillemi III regis clementissimi extr. MDCCCXXXVIII (Zbudowano hojnością Fryderyka Wilhelma III najłaskawszego króla 1838). Hol szkoły zdobią drewniane kolumny jońskie, na piętro prowadzi klatka schodowa z żeliwną balustradą. Sufit auli pokrywają kasetony, których pola wypełniają dekoracje roślinne. W 1913 roku przez trzy dni uroczyście obchodzono 100 - lecie szkoły, zaś w 1938 roku 125 - lecie szkoły.

Przez jakiś czas szkoła nosi nazwę "Państwowe Gimnazjum Klasyczne i Realne im Fr. Schillera". W tym czasie obok klas "klasycznych" miało od 1920 roku klasy "realne". W 1928 roku uczęszczało do tej szkoły 369 uczniów. W związku z wprowadzeniem w życie wielkiej niemieckiej reformy szkolnej, w 1937 roku gimnazjum zostało przemianowane na "Państwowe Liceum dla Chłopców"

Do roku 1944 mury gimnazjum męskiego opuściło wielu wybitnych absolwentów. Wśród nich byli: Karl Goerdeler - burmistrz Królewca (1920 - 1930), nadburmistrz Lipska (1930 - 1937), Komisarz Rzeszy d/s Nadzoru Cen. W 1937 roku ustąpił ze stanowiska stając po stronie ruchu oporu, który miał na celu obalenie Hitlera. Brat Karla, Fritz Goerdeler - burmistrz Kwidzyna (1920 - 1933), podskarbi miasta Królewca (1933 - 1945). Po nieudanym zamachu na życie Adolfa Hitlera w lipcu 1944 roku, obaj bracia zostali aresztowani i straceni. Karl - 2 lutego 1945 roku, Fritz - 1 marca 1945 roku, a ich rodziny dotknęły represje.

Od 01 stycznia 1947 roku działała tu szkoła zawodowa, której nazwy i kierunki kształcenia na poziomie średnim i zasadniczym ulegały zmianom. Organizatorem szkoły był Franciszek Jarmużewski. Kolejnymi dyrektorami byli: Leon Mikołajczak, Fryderyk Woźniaczek, Tadeusz Karpiński, Stanisław Borowiecki, Henryk Woelk, Michał Bielawski, Roman Szmetler i Wiesław Kita.

W maju 1966 roku, na 1000 - lecie Państwa Polskiego odsłonięto przed szkołą popiersie Stanisława Staszica (patrona Liceum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej od 1974 roku). Pomnik stanął w miejscu gdzie przedtem stał pomnik patrona szkoły Friedricha Schillera.

Salę gimnastyczną, gdzie przez długie lata były warsztaty szkolne wyremontowano w 2002 roku, przywracając jej pierwotną funkcję. W 2005 roku przywrócono też pierwotny wystrój reprezentacyjnej auli szkoły.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 otrzymał w 2007 roku imię Stanisława Staszica.

'''Komparatystyka''' - wykonał Waldemar Plebański

Spis treści

Teraźniejszość

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica wchodzą:

  • III Liceum Ogólnokształcące
  • I Liceum Profilowane
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
  • Technikum nr 1
  • Szkoły dla dorosłych (wieczorowe)
  • Policealne Studium Zawodowe
  • Liceum Handlowe (na podbudowie ZSZ)

Dyrekcja:

Dyrektor Szkoły: Wiesław Kita

Wicedyrektor: Barbara Mancewicz

Wicedyrektor: Adam Labuszewski


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica

ul. Słowiańska 17

82-500 Kwidzyn

telefon/fax: (0-55) 279 38 96

e-mail: zsp1@powiatkwidzynski.pl

Budynek szkolny na pocztówkach

Zdjęcia współczesne

Plakietka okolicznościowa

Źródła