Ulica 15 Sierpnia w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

ul. 15 sierpnia - ulica w Kwidzynie znajdująca się pomiędzy ulicami: Chopina a Warszawską.


Historia

Niemiecka nazwa tej ulicy to Mackensen Straße, natomiast poprzednie nazwy polskie to: Czerwonego Krzyża oraz Marchlewskiego.


Zobacz też:

Wykaz ulic Kwidzyna