Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania działa na terenie RP

Cele statutowe:

- Udzielanie pomocy diagnostycznej osobom niepełnosprawnym, a w szczególności osobom z trudnościami w porozumiewaniu się, oraz osobom niemówiącym.

- Udzielanie pomocy terapeutyczno – rehabilitacyjnej osobom z trudnościami w porozumiewaniu się, oraz osobom niemówiącym.

- Propagowanie i popularyzacja nowoczesnych metod komunikacji wspomagającej.

- Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie alternatywnych i wspomagających sposobów po


Stowarzyszenie było głównym organizatorem:


- I Międzynarodowej Konferencji „Pomoc dziecku niepełnosprawnemu – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania”, która odbyła się w Kwidzynie w 1998 roku,


- III Regionalnej Konferencji Krajów Europy Centrali i Wschodniej „Wspomagające sposoby porozumiewania się”, która odbyła się w 2001 roku.


Oraz współorganizatorem:


- II Międzynarodowej Konferencji „ Psychoterapia dzieci z niepełnosprawnością złożoną – alternatywne i wspomagające metody komunikacji” , która odbyła się w Warszawie 1999 roku.

I. Program PFRON „PARTNER”:

a) grupy terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych

b) szkolenia dla rodziców, wolontariuszy i specjalistów z całej Polski

c) wielospecjalistyczne konsultacje dla dzieci niepełnosprawnych


II. Projekt pt. „AAC- Alternatywne sposoby porozumiewania się osób niepełnosprawnych - pomostem w rozwoju demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego ” wybrany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.


III. „Pomoc w przeprowadzeniu działań związanych z przekształceniami społecznymi poprzez przekazywanie wiedzy na temat AAC". Program "Przemiany w Regionie - RITA" finansowany przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności.

IV. Wspieranie przestrzegania praw obywatelskich i integracji społecznej osób niepełnosprawnych w Armenii. Program "Przemiany w regionie" RITA finansowany przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności.

Władze Stowarzyszenia:

Emilia Donajska - Prezes

Magdalena Grycman - V-ce Prezes

Katarzyna Skrycka - Sekretarz

Marcin Koplin - Skarbnik