Stanisław Kosina

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Stanisław Kosina - urodzony w 1896 roku. Był doktorem prawa. W latach 1923 - 1928 pracował w Konsulacie RP w Morawskiej Ostrawie, następnie w latach 1929 - 1932 był wicekonsulem w Konsulacie RP w Kwidzynie. Po okresie pracy w centrali MSZ, w lutym 1938 roku oddelegowany został do Konsulatu Generalnego w Berlinie. W czasie II wojny światowej znalazł się w Rumunii, potem zatrudniony został w Konsulacie Generalnym RP w Stambule (1943) oraz w centrali MSZ w Londynie (1944). Od października 1944 do lipca 1945 roku był konsulem w Konsulacie Generalnym RP w Rzymie. Po zakończeniu wojny pracował w biurach pomocy dla Polaków w Rzymie, Londynie oraz Polish University College w Londynie.


Źródło

Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech