Przedszkole Integracyjne w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Wersja Großvater (dyskusja | edycje) z dnia 14:48, 9 mar 2013
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przedszkole Integracyjne na mapie
Aktualna siedziba Przedszkola Integracyjnego. Zdjęcie wykonane we Wrześniu 2008 roku. Autor:Drosik


Informacje o przedszkolu

Przedszkole znajduje się przy ul.Kościuszki 31 w Kwidzynie.

Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez gminę Miejską Kwidzyn dla dzieci zdrowych w wieku od 3 do 6 lat, dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3 do 10 roku życia. Jako pierwsza tego typu placówka zaistniało w województwie elbląskim. Pierwszy krok w kierunku integracji poczyniono w 1987 roku tworząc na terenie placówki grupy specjalne.

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie społeczne w roku 1993 przekształcono Przedszkole Nr 11 w Przedszkole Integracyjne, które pracuje w oparciu o program autorski "Wychowanie i nauczanie integracyjne". Przedszkole zapewnia opiekę pedagogiczno -społeczną, poszerzone oferty edukacyjne oparte na doborze indywidualnych i grupowych programów terapeutyczno -stymulujących.


Misją przedszkola jest: "Tworzyć warunki do Edukacji dla Wszystkich szczególnie dla najsłabszych i będących w największej potrzebie. We współpracy z Rodzicami stwarzać im prawo i warunki do konsultacji w sprawie form nauczania najlepiej odpowiadających potrzebom, warunkom i aspiracjom ich dzieci".

Placówka obecnie liczy 5 oddziałów integracyjnych, do których corocznie uczęszcza ok. 140 dzieci, w tym od 20 do 25 dzieci niepełnosprawnych.


Standard przedszkola

 • Gabinet rehabilitacyjny z salą do fizykoterapii i masażu;
 • Sala gimnastyczna;
 • Basen rehabilitacyjny;
 • Gabinety specjalistyczne: psychologiczny, logopedyczny, terapeutyczny, lekarski;
 • Sprzęt do przemieszczania się: wózki inwalidzkie itp.;
 • Łazienki dziecięce, zaplecze kuchenne, ogród;
 • W celu umożliwienia przemieszczania się dzieci między kondygnacjami zainstalowano krzesełko przyschodowe.


Do grup integracyjnych uczęszczają dzieci o różnym typie niepełnosprawności między innymi z mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzeniem umysłowym, z niedosłuchem, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zespołem Downa, epilepsją, niepełnosprawne ruchowo, z autyzmem, przewlekle chore. Integracja w przedszkolu to kontakt dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w grupach rówieśniczych. Dzieci niezależnie od swoich możliwości fizycznych i psychicznych uczestniczą we wspólnych zajęciach, zabawach, mogą się nawzajem od siebie uczyć i zdobywać nowe umiejętności.

W roku 1999 Przedszkole zostało wyróżnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dyrektor przedszkola, za osiągnięcia w dziedzinie kształcenia integracyjnego otrzymała z MEN tytuł i odznakę Promotora Reformy Edukacji. Placówka weszła w poczet krajowych liderów integracji.

W 2004 roku przedszkole ponownie uznano Krajowym Liderem Integracji za wieloletnie, nowatorskie działania na rzecz wspierania dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny w lokalnym środowisku.

Placówkę reprezentowano w Belgii w ramach Europejskich Projektów Edukacyjnych promujących zawodowy rozwój nauczycieli "Sokrates Comenius 3.2".

Corocznie na terenie przedszkola organizowane są praktyki studenckie oraz działania informacyjno -szkoleniowe dla pracowników oświaty, dyrektorów i nauczycieli z różnych miast Polski. Wielokrotnie prezentowano dorobek placówki w ramach spotkań krajowych liderów integracji oraz gości z kraju i zagranicy odwiedzających przedszkole. W ostatnim okresie naszej pracy przyglądali się goście z Anglii, Niemiec, Ukrainy. Przedszkole uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach oświatowych poświęconych integracji. Przedszkole promuje prawa osób niepełnosprawnych w ramach corocznych obchodów Tygodnia Walki o Równe Prawa Osób Niepełnosprawnych. Brało aktywny udział w akcji "Dar Serca" organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 6 z klasami integracyjnymi.

W 2003 roku przedszkole było organizatorem integracyjnej imprezy plenerowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z miasta Kwidzyna. W trosce o podwyższenie jakości pracy przedszkole przystąpiło do uzyskania Pomorskiego Certyfikatu Jakości Edukacyjnej w dziedzinie oceny przebiegu kształcenia, zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci, opieki i profilaktyki, współpracy z rodzicami.

Kadra pedagogiczno -terapeutyczna przedszkola liczy 15 osób w tym 10 nauczycieli wychowania przedszkolnego i 5 specjalistów -pedagog specjalny, logopeda, rehabilitant, fizjoterapeuta, instruktor hipoterapii oraz psycholog na zapotrzebowanie. Wybrane dziedziny edukacyjne wypracowane przez liderów zespołu pedagogiczno -terapeutycznego.


W skład programu rehabilitacyjno-terapeutycznego przedszkola wchodzi:

 • Opieka logopedyczna -logopeda obejmuje swoja opieka dzieci z zaburzeniami wymowy. Diagnozuje zaburzenia i ustala odpowiednie formy pracy, prowadzi ćwiczenia oddechowe, usprawnia narządy mowy, kształci słuch fonematycznych, prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe;
 • Nauczania zindywidualizowane -jest to nauczanie skierowane do dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do nauczania integracyjnego, pedagog specjalny prowadzi stymulację rozwoju umysłowego tych dzieci, usprawnia ich funkcje percepcyjno -motoryczne.
 • Terapia pedagogiczna -skierowana jest do dzieci z zaburzeniami parcjalnymi wymagającymi indywidualnego wsparcia, głównym celem jest usprawnienie zaburzonych funkcji.
 • Rehabilitacja -rehabilitant obejmuje swoją opieką dzieci niepełnosprawne ruchowo oraz z wadami postawy prowadząc ćwiczenia indywidualne, gimnastykę korekcyjną, masaże lecznicze, hydroterapię -ćwiczenia w wodzie (posiadamy własny basen)
 • Hipoterapia -instruktor hipoterapii prowadzi rehabilitację dzieci niepełnosprawnych ruchowo zaś dzieci zdrowe uczy elementów jazdy konnej.


Przedszkole Integracyjne w Kwidzynie oprócz realizacji podstaw programowych wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji, proponuje szereg metod wspierających rozwój dzieci.

Metody wspierające nauczanie integracyjne to między innymi:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne -celem tych zajęć jest rozwijanie aktywności ruchowej, pokonywanie trudności i lęków. Opracowany system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspakajanych w kontekście z dorosłymi.
 • Metoda Dobrego Startu -głównym założeniem tej metody jest jednoczesne usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych i dotykowo-ruchowych. Pozwala na stymulowanie prawidłowego rozwoju dziecka oraz ułatwia rehabilitację w przypadku zaburzeń rozwojowych, przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
 • Elementy wczesnej nauki czytania i pisania wg prof. Rocławskiego -metoda przygotowująca dzieci do czytania i pisania poprzez zindywidualizowane ćwiczenia służące ogólnemu rozwojowi umysłowemu, emocjonalnemu i społecznemu.
 • Elementy muzykoterapii z relaksacją -celem zajęć jest dostarczenie dzieciom przyjemności i uczenia radości podczas kontaktu z muzyką, kształcenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej. Relaks zaś ma na celu rozładowanie napięć, uspokojenie, odprężenie fizyczne i psychiczne oraz regeneracje sił dziecka.


DODATKOWE OFERTY PRACY Z DZIEĆMI TO:

 • Zajęcia komputerowe
 • Nauka tańca towarzyskiego
 • Rytmika
 • Basen
 • Nauka języka angielskiego
 • Zajęcia szachowe


Dzieci niepełnosprawne mają możliwość dalszej edukacji w klasach integracyjnych Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kwidzynie. Przedszkole i szkoła wypracowało w tym

zakresie zasady współpracy na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz złagodzenia przejścia na poziomie różnych systemów edukacji w

przedszkolu i szkole. Głównym celem jest wspólne wspieranie rozwoju dziecka, a zwłaszcza tych jego sprawności, które są szczególnie ważne w nauce i edukacji

społecznej.


Kontakt

tel. 055 2793235

e-mail: z.wisniewska@integracyjne-kwidzyn.4bip.pl