Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
(Różnice między wersjami)
m
Linia 13: Linia 13:
 
'''Zadania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kwidzynie wynikają z:'''
 
'''Zadania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kwidzynie wynikają z:'''
 
# Ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 752 z 1999r. z późn. zmianami)
 
# Ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 752 z 1999r. z późn. zmianami)
# Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 25 listopada 1970 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 245).
+
# Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 25 listopada 1970 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 245)
 
# Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 33, poz.287)
 
# Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 33, poz.287)
 
# Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. 2004 r. nr 69, poz. 625)
 
# Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. 2004 r. nr 69, poz. 625)
Linia 27: Linia 27:
 
'''
 
'''
 
1. Zwalczanie :
 
1. Zwalczanie :
* chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych chorób,
+
* chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych chorób
* chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanych „zoonozami” , lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby,
+
* chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanych „zoonozami” , lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby
  
2. Monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt: gruźlica, bruceloza, enzootyczna białaczka bydła, pryszczyca, klasyczny pomór świń i dzików, choroba pęcherzykowa, wścieklizna,
+
2. Monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt: gruźlica, bruceloza, enzootyczna białaczka bydła, pryszczyca, klasyczny pomór świń i dzików, choroba pęcherzykowa, wścieklizna
  
3. Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego,
+
3. Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego
  
4. Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów,
+
4. Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów
  
 
5. Sprawowanie nadzoru nad:
 
5. Sprawowanie nadzoru nad:
  
* pozyskiwaniem, przetwórstwem, jakością, dystrybucją i transportem oraz sprzedażą bezpośrednią środków żywności pochodzenia zwierzęcego,
+
* pozyskiwaniem, przetwórstwem, jakością, dystrybucją i transportem oraz sprzedażą bezpośrednią środków żywności pochodzenia zwierzęcego
* wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
+
* wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
* wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt,
+
* wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt
* przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
+
* przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
* przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem się zwierząt,
+
* przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem się zwierząt
* przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta.
+
* przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta
  
6.  Monitoring substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt.
+
6.  Monitoring substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt
  
 
== Źródła: ==
 
== Źródła: ==

Wersja z 11:23, 13 lis 2008

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Adres:

ul. Warszawska 112

82 –500 Kwidzyn

telefon / fax. (0-55) 279-31-62 fax: (055) 279-01-30

Kierownikiem jednostki jest lek. wet. Józef Świokło - Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Zadania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kwidzynie wynikają z:

 1. Ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 752 z 1999r. z późn. zmianami)
 2. Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 25 listopada 1970 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 245)
 3. Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 33, poz.287)
 4. Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. 2004 r. nr 69, poz. 625)
 5. Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2003r. nr 106. poz. 1002)
 6. Ustawy o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 33, poz. 288)
 7. Ustawy o kontroli weterynaryjnej w handlu z dnia 10 grudnia 2003r. (Dz.U. z 2004 r. nr 16, poz. 145)
 8. Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 11 maja 2001r. (Dz.U. z 2001r. nr 63, poz. 634)
 9. Ustawy o środkach żywienia zwierząt z dnia 23 sierpnia 2001r. (Dz.U. z 2001r. nr 123, poz. 1350)
 10. Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 02 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 91, poz. 872)

Zadania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego Powiatowy Inspektorat Weterynarii wykonuje przez:

1. Zwalczanie :

 • chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych chorób
 • chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanych „zoonozami” , lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby

2. Monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt: gruźlica, bruceloza, enzootyczna białaczka bydła, pryszczyca, klasyczny pomór świń i dzików, choroba pęcherzykowa, wścieklizna

3. Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego

4. Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów

5. Sprawowanie nadzoru nad:

 • pozyskiwaniem, przetwórstwem, jakością, dystrybucją i transportem oraz sprzedażą bezpośrednią środków żywności pochodzenia zwierzęcego
 • wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt
 • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem się zwierząt
 • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta

6. Monitoring substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt

Źródła: