Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
(Różnice między wersjami)
m
 
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
'''Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie'''  
+
'''Powiatowy Inspektorat Weterynarii w [[Kwidzyn]]ie'''  
  
 
Adres:
 
Adres:
Linia 7: Linia 7:
 
82 –500 Kwidzyn
 
82 –500 Kwidzyn
  
telefon / fax. (0-55) 279-31-62 fax: (055) 279-01-30
+
telefon / fax. (55) 279-31-62 fax: (55) 279-01-30
  
 
Kierownikiem jednostki jest lek. wet. '''Józef Świokło - Powiatowy Lekarz Weterynarii'''.
 
Kierownikiem jednostki jest lek. wet. '''Józef Świokło - Powiatowy Lekarz Weterynarii'''.

Aktualna wersja na dzień 14:33, 1 mar 2010

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Adres:

ul. Warszawska 112

82 –500 Kwidzyn

telefon / fax. (55) 279-31-62 fax: (55) 279-01-30

Kierownikiem jednostki jest lek. wet. Józef Świokło - Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Zadania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kwidzynie wynikają z:

 1. Ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 752 z 1999r. z późn. zmianami)
 2. Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 25 listopada 1970 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 245)
 3. Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 33, poz.287)
 4. Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. 2004 r. nr 69, poz. 625)
 5. Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2003r. nr 106. poz. 1002)
 6. Ustawy o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 33, poz. 288)
 7. Ustawy o kontroli weterynaryjnej w handlu z dnia 10 grudnia 2003r. (Dz.U. z 2004 r. nr 16, poz. 145)
 8. Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 11 maja 2001r. (Dz.U. z 2001r. nr 63, poz. 634)
 9. Ustawy o środkach żywienia zwierząt z dnia 23 sierpnia 2001r. (Dz.U. z 2001r. nr 123, poz. 1350)
 10. Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 02 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 91, poz. 872)

Zadania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego Powiatowy Inspektorat Weterynarii wykonuje przez:

1. Zwalczanie :

 • chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych chorób
 • chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanych „zoonozami” , lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby

2. Monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt: gruźlica, bruceloza, enzootyczna białaczka bydła, pryszczyca, klasyczny pomór świń i dzików, choroba pęcherzykowa, wścieklizna

3. Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego

4. Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów

5. Sprawowanie nadzoru nad:

 • pozyskiwaniem, przetwórstwem, jakością, dystrybucją i transportem oraz sprzedażą bezpośrednią środków żywności pochodzenia zwierzęcego
 • wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt
 • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem się zwierząt
 • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta

6. Monitoring substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt

Źródła: