Paul Emil Gabel

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
P.E. Gabel fotografia.jpg

Paul Emil Gabel – malarz Kwidzyna

Urodził się 29 marca 1875 roku w Elblągu, w rodzinie o tradycjach artystycznych.

Studiował malarstwo na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Dusseldorfie. Akademię ukończył jako absolwent wyróżniający się w malowaniu postaci, krajobrazów i architektury. Specjalizował się w technikach graficznych, czego efektem były popularne wysokonakładowe pocztówki z widokami niemieckich miast, a w tym liczne o tematyce kwidzyńskiej, oraz plakaty i foldery.

Po studiach powrócił do rodzinnego Elbląga, skąd udawał się w podróże studyjne (Studienreisen) do północnej Holandii, na południe Niemiec, do Włoch, Egiptu i Maroka. To jemu przypisuje się wypowiedź, że po zjechaniu świata, nigdzie tam nie widział tak wspaniałych zachodów słońca, jak na Mierzei Wiślanej.

Gablowi zawdzięczamy widoki nieistniejących już krajobrazów miejskich z byłych Prus Wschodnich, a w tym liczne obrazy i rysunki Kwidzyna z lat 20-tych. Wiele z tych tematów zostało powielonych na pocztówkach wydawanych przed 1945 rokiem.

Malarz ten wsławił się również w 1930 roku realizacją zlecenia na portret założyciela znanej firmy Dr. Augusta Oetkera, za rekordowe honorarium 4000 RM.

Swojego kunsztu malarza - portrecisty używał do portretowania wielu znanych osobistości, m.in. także do namalowania portretu Hindenburga ( w 1933 roku ) oraz trzech portretów Hitlera ( w 1935 roku.)

W jego biografii warto odnotować również fakt, iż był spokrewniony z kwidzyńską rodziną Groll, a Wendt Groll był wydawcą wielu reprodukcji dzieł Gabla w swojej drukarni przy Marienburgerstrasse.

Kolekcjonerzy kwidzynaliów mają w swych zbiorach zachowane zarówno litografie Gabla, jak i liczne pocztówki jego autorstwa wydane w oficynie Wendta Grolla przejętej przez niego w Kwidzynie po Kanterach.

P.E. Gabel – malarz wschodniopruskich krajobrazów miejskich zmarł na apopleksję w wieku 63 lat w Hamburgu 9 września 1938 roku.

Westpreussisches Landesmuseum w Munster, w 120 rocznicę urodzin P.E. Gabla zaprezentowało retrospektywną wystawę jego 87 prac ( 24.IX.1994-8.I.1995 ).

Prace P.E. Gabla

Źródło

  • Opracowanie Jerzego Kosacza na podstawie: Paul Emil Gabel. Ein Maler aus Elbing (1875-1938). Munster 1994