Państwowa Straż Pożarna w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Budynek Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie
Budynek strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie
Budynek strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie
Wóz bojowy wchodzący w skład jednostki Komendy PSP w Kwidzynie
Strażak podczas ćwiczeń swej jednostki.


Zawodowa Straż Pożarna w Kwidzynie powstała w 1946 roku i miała swoją siedzibę przy ul. Grudziądzkiej. W roku 1958 została przeniesiona do budynku przy ul. Sportowej.

Zaadaptowany przez Komendę Powiatową PSP w Kwidzynie budynek przy ul. Sportowej zbudowany został w latach 1925–1927 dla Związku Strzeleckiego.

Komendantami powiatowymi (w latach 1975 - 2009 rejonowymi) byli:

  • Bolesław Burzawa (1946 - 1947)
  • Franciszek Przygoda (1947 - 1951)
  • Bolesław Borówka (1951 - 1977)
  • Henryk Bucior (1977 - 1994)
  • Leszek Szczepański (1994-2009)

W 1996 roku z wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli wystosowanych do Komendanta Rejonowego PSP w Kwidzynie wynikało, że zaistniała konieczność rozbudowy strażnicy. Warunki techniczne i socjalno-bytowe strażnicy nie odpowiadały wymogom stawianym obiektom o takim przeznaczeniu.

Inwestycja rozbudowy i modernizacji Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie była finansowana przez dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo. Środki przekazał wojewoda jako reprezentant Skarbu Państwa na konto starostwa powiatowego w Kwidzynie, które było jednocześnie inwestorem tego zadania.

Inwestycję podzieloną na dwa etapy rozpoczęto w dniu 20 października 1999 r. Pierwszy etap obejmował:

- budowę budynku administracyjno-garażowego dla JRG,

- budowę budynku agregatorowni,

- modernizację istniejącego budynku warsztatowego z magazynem oraz budynku garażowego,

- prace drogowe z ogrodzeniem budynku strażnicy.

Koszt pierwszego etapu inwestycji wraz z wyposażeniem wyniósł ok. 3,5 mln zł. W drugim etapie do realizacji pozostała modernizacja istniejącej strażnicy z przeznaczeniem na funkcje administracyjno-biurowe. W dniu 17.10.2003 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego obiektu strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie.

Teraźniejszość

  • Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie - mł. bryg. mgr inż. Sławomir Bogiel
  • Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kwidzynie - st. kpt. mgr Czesław Olejnik
  • Rzecznik Komendanta Powiatowego PSP w Kwidzynie - Funkcja Nieetatowa - mł. kpt. inż. Jan Chodukiewicz

Z Komendą Powiatową PSP ściśle współpracuje 35 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 28 gminnych i 7 zakładowych.


___________________________________________

Dane teleadresowe:

ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn

tel. (55) 279-37-70 / 78, 262-42-60

fax. (55) 261-80-64, 279-27-74

e-mail


Źródła


Linki zewnętrzne

PSP Kwidzyn

Historia PSP

Ćwiczenia w terenie PSP w Kwidzynie