Państwowa Straż Pożarna w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Budynek Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie
Budynek strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie
Budynek strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie
Wóz bojowy wchodzący w skład jednostki Komendy PSP w Kwidzynie
Strażak podczas ćwiczeń swej jednostki.
Ćwiczenia w terenie PSP w Kwidzynie

Spis treści

Historia obiektu

Budynek Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie zbudowany został w latach 1925–1927 dla Związku Strzeleckiego. W 1996 roku z wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli wystosowanych do Komendanta Rejonowego PSP w Kwidzynie wynikało, że zaistniała konieczność rozbudowy strażnicy. Warunki techniczne i socjalno-bytowe strażnicy nie odpowiadały wymogom stawianym obiektom o takim przeznaczeniu.

Inwestycja rozbudowy i modernizacji Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie była finansowana przez dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo. Środki przekazał wojewoda jako reprezentant Skarbu Państwa na konto starostwa powiatowego w Kwidzynie, które było jednocześnie inwestorem tego zadania.

Inwestycję podzieloną na dwa etapy rozpoczęto w dniu 20 października 1999 r. Pierwszy etap obejmował:

- budowę budynku administracyjno-garażowego dla JRG,

- budowę budynku agregatorowni,

- modernizację istniejącego budynku warsztatowego z magazynem oraz budynku garażowego,

- prace drogowe z ogrodzeniem budynku strażnicy.

Koszt pierwszego etapu inwestycji wraz z wyposażeniem wyniósł ok. 3,5 mln zł. W drugim etapie do realizacji pozostała modernizacja istniejącej strażnicy z przeznaczeniem na funkcje administracyjno-biurowe. W dniu 17.10.2003 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego obiektu strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie.

Teraźniejszość

  • Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie - mł. bryg. inż. Leszek Szczepański
  • Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kwidzynie - st. kpt. mgr Czesław Olejnik
  • Rzecznik Komendanta Powiatowego PSP w Kwidzynie - Funkcja Nieetatowa - mł. kpt. inż. Jan Chodukiewicz


___________________________________________

Dane teleadresowe:

ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn

tel. (55) 279-37-70/78, 262-42-60

fax. (55) 261-80-64, 279-27-74

e-mail: kwidzyn@poczta.straz.gda.pl


Źródło

http://www.straz.gov.pl/?p=/pl/news/&n=1114


Linki zewnętrzne

http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kppsp_kwidzyn

http://www.straz.gov.pl/?p=/pl/historia/