Michał Hamernik

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Michał Hamernik - duchowny katolicki, którego nazwisko w tekstach źródłowych można też przeczytać jako Hamerling lub Hammernick.

Nieznana jest data jego urodzin. Wiadomym jest, że pochodził z diecezji włocławskiej. Jego matką była Katarzyna i miał brata Jerzego. Prowizję na wikariat w Tychnowach uzyskał 9 lutego 1763 roku. Dnia 19 marca 1763 roku z rąk bpa sufragana Fabiana Pląskowskiego w katedrze chełmińskiej otrzymał subdiakonat na prowizję kościoła w Tychnowach. Od sierpnia 1763 do grudnia 1765 roku był tam komendariuszem, a od 2 kwietnia 1766 do października 1771 roku proboszczem. Jednoczeście od października 1765 roku do kwietnia 1766 pełnił rolę komendariusza w Dzierzgoniu. Został też dziekanem sztumskim w latach 1768 - 1771.

Testament sporządził 29 grudnia 1771 w plebanii w Tychnowach gdzie zaraz potem zmarł. Jego wolą było, by ciało pochowano w krypcie kościoła w Tychnowach.

Źródło

Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525-1821 - Wojciech Zawadzki - 2009 r.