Kwidzyniaków historie prawdziwe

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

„Kwidzyniaków historie prawdziwe” - wydany w Kwidzynie przez Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne i Wydawnictwo Aliem zbiór wspomnień mieszkańców Kwidzyna, którego autorkami są Bożena Bardelska i Jadwiga Bartosiewicz. Jedna z autorek, Bożena Bardelska, wyraźnie wskazuje, że zamiarem twórców książki było ukazanie, jak bardzo zmienia się Kwidzyn na przestrzeni lat - od wyzwolenia w 1945 do dziś, jak wplotły się w niego losy ludzkie i powstała historia miasta i jego mieszkańców. Osoby, których wspomnienia ukazały się w publikacji nie były dobierane „według żadnego klucza”, a dzięki temu, że chcieli opowiadać o Kwidzynie od momentu swojego przyjazdu możemy zobaczyć „jak bardzo zmieniało się to miasto, jego życie codzienne, zajrzeć do zakładów pracy. Zobaczyć jak rozwijała się kultura, jak tworzyło się dzisiejsze społeczeństwo naszego miasta”. Warto zaznaczyć, za autorką, że „książka nie jest jednak wiarygodnym źródłem historycznym, jest tylko zbiorem wspomnień.”

We wstępie przeczytać można: „Jeśli ta książka podoba się państwu to jest to wyłącznie zasługa członków Kwidzyńskiego Towarzystwa Kulturalnego, a przede wszystkim osób, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Jeśli zaś drodzy czytelnicy stwierdzicie, że nie jest ważne, kto i dlaczego mieszkał w Kwidzynie, jak powstawało dzisiejsze społeczeństwo naszego miasta, to winę za powstanie tej książki ponosi Burmistrz Kwidzyna- Andrzej Krzysztofiak, on ją wymyślił, on był motorem jej pisania.” Książkę autorzy dedukują Burmistrzowi Andrzejowi Krzysztofiakowi.

Znaczną część książki stanowią spisane wspomnienia, a na ostatnich kilkudziesięciu stronach umieszczone zostały powojenne fotografie Kwidzyna i jego mieszkańców oraz różne oryginalne dokumenty (legitymacje, decyzje, zaświadczenia, wykazy, deklaracje) Okładkę zaprojektował Sławomir Igor Michalik. Numer ISBN: 83-913830-6-7. Stron: 308.

Książka wydana przy pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

Zobacz też

Kwidzynianie ptakom podobni