Kwidzyn. Z dziejów miasta i okolic

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

"Kwidzyn. Z dziejów miasta i okolic" - książka wydana w 1982 roku przez wydawnictwo Pojezierze, przy współudziale Urzędu Miejskiego w Kwidzynie. Liczy 420 stron i stanowi bogate źródło wiedzy o mieście Kwidzynie i jego okolicach. Podstawowe, dostępne kompendium wiedzy. Niektóre egzemplarze książki posiadają papierową okładkę z widokiem na Zamek. Prace nad książką rozpoczęły się przed rokiem 1975. Znacznie opóźniła je reforma administracyjna, jednak głównym podmiotem zainteresowania autorów pozostał Kwidzyn, jego historia i okolice.

Książka ukazała się jako jedna z cyklu monografii o wszystkich miastach województwa olsztyńskiego. Wydawcy uzasadniają wydanie książki o Kwidzynie tym, że losy dziejów przez wieki łączyły Kwidzyn z miastami mazurskimi. Ze wstępu dowiadujemy się, że " Książki z całej serii cieszyły się dużym powodzeniem u czytelników. Szczególnie potrzebne były ludziom, którzy zadomowili się na Warmii i Mazurach po wojnie. Ludzie Ci niezwykle silnie odczuwali głód wiedzy o ziemi na której osiedli, o jej polskich tradycjach, zabytkach architektury, pomnikach przyrody, strukturze gospodarczej itp. Mamy przekonanie, że książka o Kwidzynie przyjęta zostanie życzliwie. Nie przeznaczamy jej dla uczonych badaczy i szperaczy. Dedykujemy ją szerokim rzeszom (...)miłośników regionu, jednego z najpiękniejszych w Polsce. Dedykujemy ją młodzieży mieszkającej w Kwidzynie i jego okolicach. (...) żywimy bowiem nadzieję, że książka ta obudzi wśród niej gorętsze zainteresowanie przyrodą i historią swojej ojcowizny".

Autorzy starali się nadać książce charakter popularnonaukowy i połączyć rzetelność naukową z popularnym wykładem.

Książka stanowi publikację zbiorową następujących autorów wraz z tytułami opracowań:

  • Kazimiera Kaczor (Środowisko geograficzne),
  • Alfons Lemański (Nazwy fizjograficzne, Drukarnia Kanterów w Kwidzynie i jej wydawnictwa w języku polskim, Zabytki, W Polsce Ludowej, Dzieje wsi, Walory turystyczne),
  • Mieczysław Haftka (Pradzieje),
  • Jan Powierski (Średniowiecze - dzieje Kwidzyna, Średniowiecze - dzieje Gardei),
  • Wacław Odyniec (Czasy nowożytne Kwidzyn i Gardeja),
  • Bohdan Koziełło-Poklewski (Pod znakiem Rodła),
  • Władysław Gębik (Polskie Gimnazjum w Kwidzynie),
  • Zofia Dudzińska (W Polsce Ludowej),
  • Jan Rzeszutek (Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybołówstwo).