Klapatitai

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Klapatitai to zrekonstruowana nazwa osady pruskiej położonej pod Trumiejami.

Zapisy nazewnictwa

  • 1289 - bona Clapathyten (UBP), Clypathythe, Clapothyten (Ger)

Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego

Źródła