Katrynka. Graniczna struga - Z. Wendt

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

„Katrynka – graniczna struga” – książka autorstwa Zygfryda Wendta wydana przez Agencję Reklamowo-Wydawniczą Siedem w Kwidzynie w 2006 r. Wydanie II ukazało się w ilości 500 egzemplarzy. Okładkę zaprojektował Adam Kogut. Autor swoje dzieło dedykuje „Pamięci Rodziców – Cecylii i Pawła, którzy podczas szalejącego faszyzmu i komunizmu doznawali nieprzerwanej opieki Bogurodzicy”. W celu zwiększenia przejrzystości opracowania wydzielone zostały dwa wiodące działy: kwestie geograficzne oraz rozważania historyczne. Książka zawiera duża liczbę zdjęć (wykonanych głównie przez autora), opracowań graficznych, map wraz z adnotacjami, diagramów oraz fotografii przedmiotów codziennego użytku, co świetnie uzupełnia prezentowaną treść. Liczy 240 stron.

Jak pisze we wprowadzeniu autor książki „Rok 2000 skłania do spojrzenia wstecz na okres minionych lat, bogatych w wydarzenia historyczne rozgrywające się na jednej z Nadwiślańskich Nizin w dolinie Wisły pomiędzy Wałczem, Kwidzynem a Białą Górą. (…) Szczególne zainteresowanie historią mojej Małej Ojczyzny z racji własnych doświadczeń i obserwacji skupia się na XX wieku. Za główną inspirację w opisie minionych wydarzeń posłużyła mi mała struga Katrynka”. Tytułowa Katrynka to ciek wodny, ślad po byłej odnodze Wisły, na której w XX wieku wyznaczono fragment granicy polsko-niemieckiej.

Na ostateczną formę opracowania duży wpływ wywarły opowieści rodzinne zarówno rodziców jak i dziadków autora. Z. Wendt ma nadzieję, że „zatrzymanie czasu na stronach niniejszego opracowania może być interesujące dla współczesnych pokoleń, ciekawych historii swoich rodzinnych stron.”