Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
(Różnice między wersjami)
(Zadania)
m (Zadania)
Linia 11: Linia 11:
 
==Zadania==
 
==Zadania==
  
Do podstawowych zadań KRUS wynikających z ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 1998, Nr 7, poz. 25 z późn. zm.) należą:   
+
Do podstawowych zadań KRUS wynikających z ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 1998, Nr 7, poz. 25 z późn. zm.) należy:   
 
* obsługa ubezpieczonych rolników i świadczeniobiorców Kasy (emerytów i rencistów) w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie;  
 
* obsługa ubezpieczonych rolników i świadczeniobiorców Kasy (emerytów i rencistów) w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie;  
* przyznawania i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych oraz wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich,
+
* przyznawanie i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych oraz wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich,
 
* realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego  
 
* realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego  
 
* działalność prewencyjna na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym,
 
* działalność prewencyjna na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym,

Wersja z 10:54, 13 lis 2008

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Kwidzynie

Adres: ulica Ogrodowa 6, tel. 0-55 279 26-96, fax 0-55 279 29-97

Godziny urzędowania: poniedziałek: 7:00-17:00, wtorek-piątek 7:00-15:00

Kierownikiem PT KRUS w Kwidzynie jest mgr inż. Janina Borsuk.

Placówka w Kwidzynie powstała w 1993 r.

Zadania

Do podstawowych zadań KRUS wynikających z ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 1998, Nr 7, poz. 25 z późn. zm.) należy:

  • obsługa ubezpieczonych rolników i świadczeniobiorców Kasy (emerytów i rencistów) w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie;
  • przyznawanie i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych oraz wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich,
  • realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego
  • działalność prewencyjna na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym,
  • prowadzenie nieodpłatnej, dobrowolnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń w KRUS
  • obsługa ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

Właściwość miejscowa

PT KRUS Kwidzyn obsługuje rolników, ich domowników i członków ich rodzin, którzy prowadzą rolniczą działalność w gospodarstwie rolnym na terenie gmin: Kwidzyn, Gardeja, Sadlinki i Prabuty. Przy Placówce Terenowej KRUS w Kwidzynie działa lekarz rzeczoznawca KRUS (I instancja).


Źródła: