Jan Piotr Kapusta

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Ksiądz Jan Piotr Kapusta, syn Anny i Jerzego, grudziądzkiego rajcy miejskiego. Miał siostrę Elżbietę po mężu Gordon. W 1694 roku kształcił się w gimnazjum braniewskim. W październiku 1696 roku został przyjęty do chełmińskiego seminarium duchownego. Dnia 22 września 1696 otrzymał tonsurę i dokładnie trzy miesiące później subdiakonat, 2 marca 1697 diakonat, a 16 czerwca 1697 prezbiterat. Święceń udzielił mu w katedrze chełmińskiej bp Tomasz Skotnicki. Probostwo w Tychnowach objął 18 maja 1699 i pełnił tam posługę do maja 1706 roku. 10 maja 1706 został proboszczem i dziekanem w Grudziądzu. Tam też zmarł 31 maja 1708 roku.

Źródło

Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525-1821 - Wojciech Zawadzki - 2009 r.