Jan Kowalski

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Jan Jarosław Kowalski urodził się 29 sierpnia 1885 roku w Pieckach Małych (pow. Inowrocław). Ziemianin, działacz ruchu polskiego na Powiślu. Brał czynny udział w polskim ruchu politycznym w Niemczech i Prusach Wschodnich, szczególnie aktywny w okresie I wojny światowej i w pierwszych latach powojennych. Od 1910 roku był właścicielem majątku Górki koło Kwidzyna. Jako członek Rady Ludowej na powiat kwidzyński, wszedł do Komitetu Plebiscytowego w Grudziądzu, powstałego we wrześniu 1919 roku. Zadaniem jego było zorganizowanie działalności plebiscytowej na Powiślu i Warmii. Z ramienia Komisji Międzysojuszniczej reprezentował interesy ludności polskiej przy landracie kwidzyńskim w 1920 roku. Uczestniczył w pracach Warmińskiej Komisji Plebiscytowej w Kwidzynie.

W swoim majątku w Górkach, razem z żoną Marią Celiną, w maju roku 1920 gościł między innymi: Stefana Żeromskiego, Jana Kasprowicza i Stanisława Kozickiego, którzy przyjechali na teren plebiscytowy z inicjatywy rządu polskiego.

Jan Kowalski na początku sierpnia 1920 roku objął kierownictwo Banku Ludowego w Kwidzynie, lokując w nim również swoje kapitały. Po plebiscycie wszedł do władz Związku Polaków w Niemczech. Będąc bliskim współpracownikiem Donimirskich 12 czerwca 1924 roku, z grupą ziemian z Powiśla skierował do Prezesa Związku Polaków w Niemczech - Stanisława Sierakowskiego, list, wyrażając swoje niezadowolenie z polityki prowadzonej przez ówczesnego konsula generalnego RP w Królewcu - Zygmunta Merdingera. Szykanowany przez niemieckie władze w roku 1934 opuścił Powiśle. Stracił majątek w Górkach, który przeszedł w roku 1937 w ręce niemieckie. Sytuacja ta była wyjątkowo trudna dla Banku Ludowego w Kwidzynie z racji tego, że Jan Kowalski zaciągnął w nim wysoką pożyczkę, której nie był w stanie spłacić.

Zmarł 18 lutego 1948 roku w Ostrowie Wlkp.

Źródło

Słownik Biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla