Jan Elwart

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Jan Elwart - duchowny katolicki, którego nazwisko w księgach parafialnych można odczytać też jako Elwardt.

Urodził się w roku 1761, w Pucku. Miał dwóch braci Krystiana Bernarda i Michała, którzy również byli duchownymi. Jan w latach 30 września 1801 do 18 lipca 1808 był komendariuszem u swego chorego brata Michała w Dzierzgoniu. W 1808 roku został proboszczem w Tychnowach i tam przez dwa lata pełnił swą posługę.

Zmarł 7 maja 1810 roku w Tychnowach i został pochowany 11 maja na tamtejszym cmentarzu.

Źródło

Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525-1821 - W. Zawadzki 2009r.