H.Górnowicz, Toponimia Powiśla Gdańskiego/wykaz skrótów

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
(Różnice między wersjami)
m (Wycofano edycje użytkownika Malgos (dyskusja). Autor przywróconej wersji to WikiSysop.)
 
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika)
Linia 2: Linia 2:
  
 
==A==
 
==A==
 
+
'''Ar''' - ''Słownik geograficzny państwa polskiego i ziem historycznie z Polską związanych'', pod red. S. Arnolda, T.I: ''Pomorze Polskie. Pomorze Zachodnie. Prusy Wschodnie'', Warszawa 1936-1939
* '''AB''' - ''Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens'', hrsg. von W. Ziesemer, Danzig 1921.
+
* '''AMH''' - ''Das Ausgabebuch des Marienburger Hauskomturs für die Jahre 1410-1420'', hrsg. von Ziesemer, Königsberg 1911.
+
* '''Ar''' - ''Słownik geograficzny państwa polskiego i ziem historycznie z Polską związanych'', pod red. S. Arnolda, T.I: ''Pomorze Polskie. Pomorze Zachodnie. Prusy Wschodnie'', Warszawa 1936-1939.
+
 
+
==B==
+
 
+
* '''Bach''' - A. Bach, ''Deutsche Namenkunde'', Heidelberg, Bd. I: ''Die deutschen Personennamen'', H. 1-2, 1952; Bd. II: ''Die deutschen Ortsnamen'', H. 1, 1953, H. 2, 1954, H. 3: ''Riegisterband'', 1956.
+
* '''BN''' - Seria "Brandenburgisches Namenbuch", Berliner Beiträge zur Namenfoeschung, hrsg. von H. H. Bielfeld und T. Witkowski, Weimar od 1967. Wyzyskano tomy I-IV.
+
* '''Biskup''' - M. Biskup, ''Atlas historyczny Polski. Prusy Królewskie w drugie połowie XVI wieku'', Warszawa 1961.
+
* '''Br''' - A. Brückner, ''Słownik etymologiczny języka polskiego'', Kraków 1927.
+
  
 
==C==
 
==C==
 +
'''CDPr''' - ''Codex diplomaticus Prussicus'', hrsg. von J. Voight, Bd. I-II, Königsberg 1836-1861
  
* '''CDPr''' - ''Codex diplomaticus Prussicus'', hrsg. von J. Voight, Bd. I-II, Königsberg 1836-1861.
+
'''CDW''' - ''Codex diplomaticus Warmiensis'', hrsg. von C. P. Woelky und J. M. Saage, Bd. -II, Mainz 1860-1864; Bd. III, Braunsberg und Leipzig 1874; Bd. IV, Braunsberg 1935
* '''CDW''' - ''Codex diplomaticus Warmiensis'', hrsg. von C. P. Woelky und J. M. Saage, Bd. -II, Mainz 1860-1864; Bd. III, Braunsberg und Leipzig 1874; Bd. IV, Braunsberg 1935.
+
* '''Chrzan''' - F. Chrzanowski, ''Przewodnik po wodach Pomorza Gdańskiego'', Warszawa 1959.
+
* '''Cr''' - H. Cramer, ''Gesichte des vormaligen Bisthums Pomesanien'', "Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder", H. 11-12, Marienwerder 1884.
+
  
==D==
+
'''Cr''' - H. Cramer, ''Gesichte des vormaligen Bisthums Pomesanien'', "Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder", H. 11-12, Marienwerder 1884
 
+
* '''Dor G''' - E. Dormann, ''Gesichte des Kreises Marienburg'', Danzig 1862.
+
* '''DS''' - Seria "Deutsch-Slawische Forschungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte", hrsg. von T. Frings und R. Fischer, Historische Kommission bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, od 1956. Wyzyskano tomy I-XIX.
+
 
+
==E==
+
 
+
* '''EAG''' - J. Endzelins, ''Altpreussische Grammatik'', Riga 1944.
+
  
 
==F==
 
==F==
 
+
'''F''' - Seria "Fontes" Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń od 1897. Wyzyskano głównie tomy IV, V, XXXII i ujęte w odrębną pozycję ''Źródła do dziejów Ekonomii Malborskiej''
* '''F''' - Seria "Fontes" Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń od 1897. Wyzyskano głównie tomy IV, V, XXXII i ujęte w odrębną pozycję ''Źródła do dziejów Ekonomii Malborskiej''.
+
* '''Fr''' - E. Fraenkel, ''Litauisches etymolgisches Wörterbuch'', Bd. I-II, Heidelberg 1962-1965.
+
 
+
==G==
+
 
+
* '''Ger''' - G. Gerullis, ''Die altpreussischen Ortsnamen'', Berlin-Leipzig 1922.
+
 
+
==H==
+
 
+
* '''H''' - ''Źródła do dziejów Ekonomii Malborskiej'', Toruń t. I, wyd. W. Hejnosz, "Fontes",t. XLV, 1959; t. II, wyd. W. Hejnosz i J. Gronowski, t. XLVIII, 1960; t. III, wyd. W. Hejnosz i J. Gronowski, (t. LII, 1963); t. IV, wyd. W. Hejnosz i J. Waluszewska, t. LVIII, 1967; t. V, wyd. W. Hejnosz, t. LXII, 1971.
+
* '''HW''' - ''Hydronimia Wisły'', cz. I: ''Wykaz nazw w układzie hydrograficznym'', pod red. P. Zwolińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1965, "Prace Onomastyczne PAN", nr 7.
+
  
 
==K==
 
==K==
 
+
'''Kęt''' - W. Kętrzyński, ''O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich'', Lwów 1882
* '''Kauf''' - K. J. Kaufmann, ''Gesichte des Kreises Rosenberg'', Marienwerder 1927.
+
* '''KDP''' - ''Kodeks dyplomatyczny Polski'', Warszawa. t. I, wyd. L. Ryszczewski i A. Muczkowski, 1847; t. II, wyd. ciż. 1848-1852; t. III, wyd. J. Bartoszewicz, 1858; t. IV, wyd. tenże, 1887.
+
* '''Kęt''' - W. Kętrzyński, ''O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich'', Lwów 1882.
+
* '''Kęt N''' - W. Kętrzyński, ''Nazwy miejscowe polskie Prus Zachodnich, Wschodnich i Pomorza wraz z przezwiskami niemieckimi'', Lwów 1879.
+
* '''Krzep I''' - J. K.(rzepela), ''Spis miejscowości i rodów ziemiańskich województwa pomorskiego'', Kraków 1925.
+
* '''Krzep II''' - J. Krzepela, ''Rody ziem pruskich'', Kraków 1927.
+
  
 
==L==
 
==L==
 
+
'''LMC I''' - ''Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1565'', wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1961
* '''L''' - ''Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas'', Vilnius 1959.
+
* '''LHD''' - A. Vanagas, ''Lietuvos TSR hidronimų daryba'', Vilnius 1970.
+
* '''Linde''' - S. B. Linde, ''Słownik języka polskiego'', t. I-VI, Lwów 1854-1860.
+
* '''LKž''' - ''Lietuvių kalbos žodynas'', Vilnius 1941-1947.
+
* '''LMC I''' - ''Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1565'', wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1961.
+
* '''LMC II''' - ''Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1570'', wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1962.
+
* '''LPm II''' - ''Lustracja województw Prus Królewskich 1624 z fragm. lustracji 1615'', wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1967.
+
* '''LUE''' - ''Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas'', Vilnius 1963.
+
  
 
==M==
 
==M==
 
+
'''MRP''' - ''Marticularum Regni Poloniae summaria'', wyd. T. Wierzbowski, t. I-V, Warszawa 1905-1919
* '''MAB''' - ''Das Marienburger Ämterbuch'', hrsg. von W. Ziesemer, Danzig 1916.
+
* '''Mil''' - T. Milewski, 'Indoueropejskie imiona osobowe'', Wrocław - Warszawa - Kraków 1969.
+
* '''MKB''' - ''Das Marienburger Konventsbuch'', hrsg. von W. Ziesemer, Danzig 1913.
+
* '''MRP''' - ''Marticularum Regni Poloniae summaria'', wyd. T. Wierzbowski, t. I-V, Warszawa 1905-1919.
+
* '''MTB''' - ''Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399-1409'', hrsg. von E. Joachim, Königsberg 1896.
+
  
 
==N==
 
==N==
 
+
'''NMS''' - ''Karte des Deutschen Reiches'' 1 : 100 000, Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin 1941, Grossblat 27 (Marienburg) i 42 (Marienwerder)
* '''NMS''' - ''Karte des Deutschen Reiches'' 1 : 100 000, Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin 1941, Grossblat 27 (Marienburg) i 42 (Marienwerder).
+
  
 
==P==
 
==P==
 
+
'''PUB''' - ''Preussisches Urkundenbuch'', Bd. I, hrsg. von Philippi, A. Seraphin, Königsberg 1882; Bd. II, hrsg. von M. Hein, E. Maschke, Königsberg 1932; Bd. III, hrsg. von M. Hein, H. Koeppen, Aalen 1958-1961; Bd. IV, hrsg. von. H. Koeppen, Marburg 1960; Bd. V, hrsg. von H. Koeppen, Marburg 1969
* '''Perl''' - ''Pommerellisches Urkundenbuch'', hrsg. von M. Perlbach, Bd. I-II, Danzig 1881-1882.
+
* '''Pielg''' - Materiały mikrotoponomastyczne zamieszczane w pelplińskim "Pielgrzymie" od 1888 r. Data jest podana przy zapisie, po skrócie Pielg podaje się numer rocznika tego czasopisma.
+
* '''PMT I''' - E. Breza, ''Toponimia powiatu kościerskiego'', Gdańsk 1974.
+
* '''PMT II''' - U. Kęsikowa, ''Nazwy geograficzne Pomorza Gdańskiego z sufiksem -ov-'', Gdańsk 1976, "Pomorskie Monografie Toponomastyczne", nr 2.
+
* '''PUB''' - ''Preussisches Urkundenbuch'', Bd. I, hrsg. von Philippi, A. Seraphin, Königsberg 1882; Bd. II, hrsg. von M. Hein, E. Maschke, Königsberg 1932; Bd. III, hrsg. von M. Hein, H. Koeppen, Aalen 1958-1961; Bd. IV, hrsg. von. H. Koeppen, Marburg 1960; Bd. V, hrsg. von H. Koeppen, Marburg 1969.
+
  
 
==R==
 
==R==
 
+
'''R''' - S. Rospond, ''Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej, wg uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowych pod przew. S. Srokowskiego'', cz. I-II, Wrocław - Warszawa 1951
* '''R''' - S. Rospond, ''Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej, wg uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowych pod przew. S. Srokowskiego, cz. I-II, Wrocław - Warszawa 1951.
+
  
 
==S==
 
==S==
 +
'''SG''' - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I-XV, Warszawa 1880-1902
  
* '''S''' - A. Seligo, ''Die Fischgewässer der Provinz Westpreussen'', Danzig 1902.
+
'''Srt''' - Schrötter, ''Karte von Ostpreussen nebst Preussisch Litauen und Westpreussen nebst des Netzedistrict'', Berlin 1803-1810 (mapa w skali 1 : 150 000 sporządzona ok. 1790 r.)
* '''SchL''' - K. Schiller, A. Lübben, ''Mittelniederdeutsches Wörterbuch'', Bd. I-VI, Bremen 1875-1881.
+
* '''SG''' - ''Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich'', t. I-XV, Warszawa 1880-1902.
+
* '''SJP''' - ''Słownik języka polskiego'', pod red. W. Doroszewskiego, t. I-XI, Warszawa 1958-1969.
+
* '''Sł''' - F. Sławski, ''Słownik etymologiczny języka polskiego'', t. I-IV, z. 2, Kraków 1952-1971.
+
* '''SM''' - ''Spis miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej', Warszawa 1967.
+
* '''Sm I''' - A. Semrau, ''Die Orte und Fluren im ehemaligen Gebiet Stuhm und Waldami Bönhof (Komturei Marienburg)'', "Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft u. Kunst zu Thorn", H. 36: 1928, 1-222.
+
* '''Sm II''' - A. Semrau, ''Die Orte und Fluren im ehemaligen Kammeramt Morin (Komturei Christburg)'', "Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft u. Kunst zu Thorn", H. 38: 1930, s. 127-156.
+
* '''Sm III''' - A. Semrau, ''Die Siedlung im Kammeramt Morein (Komturei Christburg) während der Ordenszeit'', "Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft u. Kunst zu Thorn", H. 39: 1931, s. 1-152.
+
* '''SP''' - ''Słownik prasłowiański'', oprac. przez zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN pod red. F. Slawskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk od 1974.
+
* '''SRP''' - ''Seriptores rerum Prussicarum'', hrsg. von T. Hirsch, M. Töppen, Bd. I-V, Leipzig 1861-1874.
+
* '''Srt''' - Schrötter, ''Karte von Ostpreussen nebst Preussisch Litauen und Westpreussen nebst des Netzedistrict'', Berlin 1803-1810 (mapa w skali 1 : 150 000 sporządzona ok. 1790 r.).
+
* '''SSNO''' - ''Słownik staropolskich nazw osobowych'', pod red. W. Taszyckiego, t. I-III, z. 2, Wrocław - Warszawa - Kraków 1965-1972.
+
* '''Sych''' - B. Sychta, ''Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej'',t. I-VII, Wrocław - Warszawa - Kraków 1965-1976.
+
 
+
==T==
+
 
+
* '''TAS''' - R. Trautmann, ''Die altpreussischen Sprachdenkmäler'', Götingen 1910.
+
* '''Tasz''' - W. Taszycki, ''Najdawniejsze polskie imiona osobowe'', Kraków 1925; tenże, ''Słowiańskie nazwy miejscowe. Ustalenie podziału'', Kraków 1946; przedruk obu pozycji (w:) tenże, ''Rozprawy i studia polonistyczne'', t. I: ''Onomastyka'', Wrocław - Kraków 1958.
+
* '''Top''' - W. N. Toporow, ''Prusskij jazyk, Słowar`'', I. A-D, Moskwa 1975. II. E-H, Moskwa 1979.
+
* '''TPP''' - R. Trautmann, ''Die altpreussischen Personennamen'', Göttingen 1925.
+
  
 
==U==
 
==U==
 
+
'''UBP''' - H. Cramer, ''Urkundenbuch zur Geschichte des vormaligen Bisthums Pomesanien'', "Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder", H. 15-18, Marienwerder 1885-1887
* '''UBP''' - H. Cramer, ''Urkundenbuch zur Geschichte des vormaligen Bisthums Pomesanien'', "Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder", H. 15-18, Marienwerder 1885-1887.
+
 
+
==W==
+
 
+
* '''Woe''' - ''Urkundenbuch des Bisthums Culm'', hrsg. von C. P. Woelky, Bd. I-II, Danzig 1884-1887.
+
* '''Wun''' - H. Wunder, ''Die Siedlungs- und Bevölkerungsgeschichte der Komturei Christburg 13.-16. Jahrhundert'', Wiesbaden 1968.
+
  
 
==Z==
 
==Z==
 
+
'''ZtM''' - Drobne materiały w "Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder", Marienwerder od 1876
* '''Z''' - Z. Zinkevičius, ''Lietuvių antroponimika'', Vilnius 1977.
+
* '''ZB''' - ''Das Grosse Zinsbuch des Deutschen Ritterordens (1414-1438)'', hrsg. von P. G. Thielen, Marburg 1958.
+
* '''ZHM''' - ''Das Zinsbuch des Hauses Marienburg'', hrsg. von W. Ziesemer, Marienburg 1910.
+
* '''ZtM''' - Drobne materiały w "Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder", Marienwerder od 1876.
+
  
 
==Ź==
 
==Ź==
 
+
'''ŹD''' - ''Źródła dziejowe'', t. XXIII: ''Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym'', t. XII: ''Prusy Królewskie'', wyd. I. T. Baranowski, Warszawa 1911
* '''ŹD''' - ''Źródła dziejowe'', t. XXIII: ''Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym'', t. XII: ''Prusy Królewskie'', wyd. I. T. Baranowski, Warszawa 1911.
+
  
 
[[Kategoria:Biblioteka]]
 
[[Kategoria:Biblioteka]]

Aktualna wersja na dzień 02:17, 3 mar 2010

Wykaz skrótów używanych przy opisywaniu źródeł w książce H.Górnowicz, Toponimia Powiśla Gdańskiego

Spis treści

A

Ar - Słownik geograficzny państwa polskiego i ziem historycznie z Polską związanych, pod red. S. Arnolda, T.I: Pomorze Polskie. Pomorze Zachodnie. Prusy Wschodnie, Warszawa 1936-1939

C

CDPr - Codex diplomaticus Prussicus, hrsg. von J. Voight, Bd. I-II, Königsberg 1836-1861

CDW - Codex diplomaticus Warmiensis, hrsg. von C. P. Woelky und J. M. Saage, Bd. -II, Mainz 1860-1864; Bd. III, Braunsberg und Leipzig 1874; Bd. IV, Braunsberg 1935

Cr - H. Cramer, Gesichte des vormaligen Bisthums Pomesanien, "Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder", H. 11-12, Marienwerder 1884

F

F - Seria "Fontes" Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń od 1897. Wyzyskano głównie tomy IV, V, XXXII i ujęte w odrębną pozycję Źródła do dziejów Ekonomii Malborskiej

K

Kęt - W. Kętrzyński, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 1882

L

LMC I - Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1565, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1961

M

MRP - Marticularum Regni Poloniae summaria, wyd. T. Wierzbowski, t. I-V, Warszawa 1905-1919

N

NMS - Karte des Deutschen Reiches 1 : 100 000, Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin 1941, Grossblat 27 (Marienburg) i 42 (Marienwerder)

P

PUB - Preussisches Urkundenbuch, Bd. I, hrsg. von Philippi, A. Seraphin, Königsberg 1882; Bd. II, hrsg. von M. Hein, E. Maschke, Königsberg 1932; Bd. III, hrsg. von M. Hein, H. Koeppen, Aalen 1958-1961; Bd. IV, hrsg. von. H. Koeppen, Marburg 1960; Bd. V, hrsg. von H. Koeppen, Marburg 1969

R

R - S. Rospond, Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej, wg uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowych pod przew. S. Srokowskiego, cz. I-II, Wrocław - Warszawa 1951

S

SG - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I-XV, Warszawa 1880-1902

Srt - Schrötter, Karte von Ostpreussen nebst Preussisch Litauen und Westpreussen nebst des Netzedistrict, Berlin 1803-1810 (mapa w skali 1 : 150 000 sporządzona ok. 1790 r.)

U

UBP - H. Cramer, Urkundenbuch zur Geschichte des vormaligen Bisthums Pomesanien, "Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder", H. 15-18, Marienwerder 1885-1887

Z

ZtM - Drobne materiały w "Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder", Marienwerder od 1876

Ź

ŹD - Źródła dziejowe, t. XXIII: Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. XII: Prusy Królewskie, wyd. I. T. Baranowski, Warszawa 1911