Ernst Kossak

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Karol Ludwik Ernst (Ernest) Kossak urodził się 4 sierpnia 1814 w Kwidzynie (dawn. niem. Marienwerder). Nazywany był ojcem berlińskich felietonów. Kossak ukończył gimnazjum w Gdańsku. Następnie studiuje filologię i historię w w Berlinie gdzie również zdobywa wiedzę z podstaw gry na fortepianie i teorii muzyki. Studia kończy w 1834r. i pozostaje w Berlinie gdzie poświęca się pisarstwu. W tym czasie współpracuje również z dziennikami. Początkowo są to artykuły o tematyce muzycznej (dziennikarstwo muzyczne). W 1847r. zakłada własne pismo "Zeitungshalle" wzorowana na francuskich gazetach. Jako pierwszy w Niemczech wprowadził do gazet felieton oraz recenzję. Po "Zeitungshalle" redaguje kolejne gazety - "Berliner Feuerspritze" a od 1841r. "Berliner Montagspost" który istniał do końca 1869r. Kossak pisuje również jako felietonista dla innych czasopisma, m.in. "Post". W latach 1853-1856 wraz z Adolfem Anderssenem zamieszcza artykuły w cenionym w berlińskim świecie szachowym magazynie "Schachzeitung". Kossak był autorem wielu felietonów opisujących życie berlińczyków. Zbiory felietonów Kossaka ukazały się w kilkakrotnie w formie książkowej. W połowie 1860r. Kossak ciężko zachorowuje, doznaje znacznego paraliżu fizycznego i psychicznego. Umiera 3 stycznia 1880 w Berlinie.